×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Jak złożyć deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne przez platformę https://epuap.gov.pl/wps/portal

  1. Proszę zalogować się na stronie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (logowanie odbywa się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu). Szczegóły dotyczące portalu ePUAP są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap
  2. Po zalogowaniu do ePUAP w  wyszukiwarce wpisz „Urząd Gminy Lesznowola” i kliknij lupkę; Wybieramy z listy Urząd Gminy Lesznowola 05-506 Lesznowola (wieś), ul. Gminna 60;
  3. Wybierz zakładkę: „OCHRONA ŚRODOWISKA”;
  4. Wybierz „Powadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami”;
  5. Wybierz „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”;
  6. Po otworzeniu strony kliknij na „załatw sprawę”;
  7. Wybierz odpowiedni formularz spośród deklaracji dla nieruchomości letniskowych lub zamieszkałych.
  8. Przy składaniu zmiany danych w deklaracji lub korekty deklaracji trzeba załączyć rachunki za wodę zawierające średnie roczne zużycie wody. Za ostatnie 12 miesięcy w przypadku zmiany danych lub za okres korekty deklaracji.
  9. Wypełniony formularz „wyślij”.

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie str-1-1024x610.png
 
 
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie str-2-1024x637.png
 
 
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie str-3-1024x632.png
 
 
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie str-4-1024x618.png
 
 
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie str-5-1024x638.png
 
 
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie str-6-1024x598.png
Skip to content