NZOZ Salus

Poradnie POZ działają w obu Ośrodkach Zdrowia – w Mrokowie i Magdalence w zakresie:

 • gabinety lekarzy rodzinnych (dla dorosłych i dla dzieci),
 • poradnie dla dzieci zdrowych,
 • gabinety zabiegowe,
 • gabinety szczepień.

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej w Ośrodku Zdrowia w Mrokowie – konsultacje specjalistyczne i wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych na miejscu z możliwością wykonania badania histopatologicznego,
 • Poradnia Ginekologiczna w Ośrodku Zdrowia w Mrokowie – konsultacje lekarskie w ramach NFZ i komercyjne, cytologia, antykoncepcja.  Tel. 22 756 15 92, 22 756 12 38.

W zakresie stomatologii:

Poradnie Stomatologiczne w obu Ośrodkach Zdrowia w Magdalence i w Mrokowie – świadczenia stomatologiczne dla dorosłych i dzieci.

W Poradniach POZ w Magdalence i w Mrokowie na miejscu wykonywane są badania laboratoryjne (pobrania materiału do badań) oraz badania EKG. Badania RTG w ramach POZ realizowane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie Warszawska 42, 05-555 Tarczyn. W Przychodni w Mrokowie można wykonać badanie USG tarczycy, jamy brzusznej, ślinianek, węzłów chłonnych i układu moczowego. W ramach POZ odbywają się również wizyty domowe.

PROFILAKTYKA

W Ośrodkach Zdrowia NZOZ SALUS w Magdalence i Mrokowie realizowane są bezpłatne programy profilaktyczne.

 • Program profilaktyczny chorób układu krążenia (CHUK). 
 • Program profilaktyczny gruźlicy. 
 • Program profilaktyczny raka jamy ustnej – pacjent zostanie przebadany pod kątem zmian w obrębie głowy, szyi oraz jamy ustnej, które należałoby poddać dalszej diagnostyce.
 • Program Profilaktyczny „Sercu na Ratunek” – KORDIAN – który ma na celu wzrost świadomości oraz zwiększenie wykrywalności chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej.
 • Pilotaż wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu przy bilansie 2-latka. 
 • Program profilaktyczny chorób odkleszczowych. 
 • Program profilaktyczny raka szyjki macicy. 
 • Higienizacja jamy ustnej. 
 • Szczepienia COVID-19. 

REHABILITACJA

SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie realizuje świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej – fizjoterapii ambulatoryjnej (fizykoterapia, kinezyterapia) w ramach NFZ.

SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie realizuje usługi medyczne komercyjne w następującym zakresie:

 • rehabilitacja (fizykoterapia, kinezyterapia, masaż),
 • konsultacje lekarskie specjalistyczne:

– okulista,

– laryngolog,

– diabetolog,

 • usługi w zakresie medycyny pracy,
 • diagnostyka USG,
 • konsultacje dietetyczne.

W SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej w Mrokowie odbywają się zajęcia aktywności fizycznej:

 • Zdrowy kręgosłup,
 • Joga,
 • Pilates,
 • Płaski brzuch i stretching,
 • Zumba fitness,
 • Wushu.

Więcej informacji na stronie internetowej www.salus-mrokow.pl

POWRÓT