×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin (obszar położony pomiędzy: ul. Zdrowotną, ul. Purpurową, ul. Gruntową oraz zachodnią granicą obrębu Marysin).

Pliki do pobrania:

Skip to content