BEZPIECZEŃSTWO

DANE KONTAKTOWE DO SŁUŻB W PRZYPADKU SYTUACJI KRYZYSOWYCH SPOWODOWANYCH NAGŁYMI ZDARZENIAMI POGODOWYMI (PODTOPIENIA, ZALANIA, ZWALENIA DRZEW ITP.)

 
Służby
Dane kontaktowe

Państwowa Straż Pożarna

998, 112 – telefony całodobowe

(22) 754 22 27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 22 756 62 54 wew. 180 – telefon całodobowy
tel. 22 756 62 54 wew. 164 – telefon całodobowy

e-mail: pczk@piaseczno.pl

Komenda Powiatowa Policji

997, 112 – telefony całodobowe

(47) 72 45 213

Komenda Policji w Lesznowoli

Pogotowie Ratunkowe

997, 112 – telefony całodobowe

(22) 535 91 93

Drogi krajowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

19 111 – telefon całodobowy

e-mail: grojec@gddkia.gov.pl

Drogi wojewódzkie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

(22) 779 24 87, (22) 779 30 20 – w godzinach pracy Urzędu

e-mail: rd.otwock@mzdw.pl

Drogi powiatowe

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa, Starostwo Powiatowe w Piasecznie

(22) 484 20 98 – w godzinach pracy Urzędu

Drogi gminne

Urząd Gminy Lesznowola

(22) 708 92 07, (22) 708 91 45 – w godzinach pracy Urzędu

e-mail: rdm@lesznowola.pl

LPK Sp. z o.o.

Awarie wodociągów i kanalizacji

(22) 757 94 32 – w godzinach pracy Spółki

502 326 554 – brygada wodociągowa

504 012 052, 504 012 052 – brygada kanalizacyjna

884 805 802 – czynny po godz. 21.00 i w dni wolne

PGE, Rejon Energetyczny Konstancin – Jeziorna

991 – telefon całodobowy

(22) 340 41 00

Pogotowie Gazowe

992 – telefon całodobowy

(22) 667 39 59

Konserwacja Oświetlenia Ulicznego

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH

 

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY LESZNOWOLA !

Okres jesienno-zimowy to czas na przygotowanie swoich nieruchomości i zabezpieczenie ich przed skutkami częstych i długotrwałych opadów deszczu. Zgodnie z przepisami każdy właściciel ma obowiązek zagospodarować wody opadowe na własnym terenie poprzez:

  • budowę systemów odwodnienia,
  • budowę zbiorników retencyjnych
  • budowę studni chłonnych.

Nagromadzona woda w w/w zbiornikach powinna być systematycznie usuwana tak by podczas opadów deszczu mogły one spełniać swoją rolę.
Ponadto pragnę podkreślić, iż teren Naszej Gminy jest zmeliorowany. Sprawnie działający system melioracyjny zabezpiecza nasze domy przed zalaniem i podtopieniami. Ale sprawnie działająca melioracja to czyste i drożne rowy oraz drożny system drenarski.

Pamiętajmy zatem, że:

  • zabronione jest zanieczyszczanie rowów melioracyjnych poprzez wysypywanie do nich trawy, gałęzi, odpadów budowlanych czy też odpadów płodów rolnych,
  • zabronione jest również niszczenie systemu drenarskiego podczas prowadzenia robót ziemnych.

W Naszej Gminie została powołana Gminna Spółka Wodna, która prowadzi systematyczne prace związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych i naprawą sieci drenarskiej.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo naszych gospodarstw jest naszym wspólnym obowiązkiem.

POWRÓT