Komisje merytoryczne

SKŁAD KOMISJI IX KADENCJI

Komisja Rewizyjna

 • Adamiak Grzegorz Robert – Przewodniczący komisji
 • Augustyniak Sylwester – członek komisji
 • Filipowicz Tomasz – członek komisji
 • Hyży Dorota Agata – członek komisji
 • Muranowicz Agnieszka – członek komisji

Komisja Polityki Gospodarczej

 • Tkaczyk Konrad Przemysław – Przewodniczący komisji
 • Ignacak Izabela – Wiceprzewodnicząca komisji
 • Adynowski Wojciech Ryszard – członek komisji
 • Augustyniak Sylwester – członek komisji
 • Brzezińska Małgorzata – członek komisji
 • Kania Marcin – członek komisji
 • Korlak Bożenna – członek komisji
 • Muranowicz Agnieszka – członek komisji
 • Soszyński Bartłomiej – członek komisji

Komisja Polityki Społecznej 

 • Hyży Dorota Agata – Przewodnicząca komisji
 • Augustyniak Sylwester – Wiceprzewodniczący komisji
 • Brzezińska Małgorzata – członek komisji
 • Brzostowska Edyta Magdalena – członek komisji
 • Dziedzic Jacek – członek komisji
 • Ignacak Izabela – członek komisji
 • Klimaszewski Krzysztof – członek komisji
 • Olkowski Paweł – członek komisji
 • Sola-Manowska Agnieszka Maria – członek komisji

Komisja Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

 • Tyszek Robert Jacek – Przewodniczący komisji
 • Brzostowska Edyta Magdalena – Wiceprzewodnicząca komisji
 • Borowski Konrad – członek komisji
 • Łapińska Magdalena Agnieszka – członek komisji
 • Muranowicz Agnieszka – członek komisji
 • Olkowski Paweł – członek komisji
 • Sola-Manowska Agnieszka Maria – członek komisji
 • Soszyński Bartłomiej – członek komisji

Komisja Statutowa

 • Łapińska Magdalena Agnieszka – Przewodnicząca komisji
 • Adynowski Wojciech Ryszard – Wiceprzewodniczący komisji
 • Brzostowska Edyta Magdalena – członek komisji
 • Dziedzic Jacek – członek komisji
 • Filipowicz Tomasz – członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Sola-Manowska Agnieszka Maria – Przewodnicząca komisji
 • Adamiak Grzegorz Robert – Wiceprzewodniczący komisji
 • Adynowski Wojciech Ryszard – członek komisji
 • Korlak Bożenna – członek komisji
 • Tyszek Robert Jacek – członek komisji
POWRÓT