Komisje merytoryczne

SKŁAD KOMISJI VIII KADENCJI

Komisja Rewizyjna

 • Filipowicz Tomasz – Przewodniczący komisji
 • Osiński Piotr – Wiceprzewodniczący komisji
 • Kwiatkowski Grzegorz – członek komisji
 • Obłucka Bożena – członek komisji
 • Kochanowska-Cydzik Aneta – członek komisji (od 24.02.2022 r.)


Komisja Polityki Gospodarczej

 • Maciejak Marta Natalia – Przewodnicząca komisji
 • Socha Mariusz – Wiceprzewodniczący komisji
 • Borowski Konrad- członek komisji
 • Behounek Justyna- członek komisji
 • Klimaszewski Krzysztof – członek komisji
 • Kwiatkowski Grzegorz- członek komisji
 • Lasek Anna- członek komisji
 • Łupiński Krzysztof – członek komisji
 • Osiński Piotr- członek komisji
 • Soszyński Bartłomiej – członek komisji
 • Wiśniewski Jerzy- członek komisji

Komisja Polityki Społecznej 

 • Wiśniewski Jerzy- Przewodniczący komisji
 • Małek Izabela- Wiceprzewodnicząca komisji
 • Bobrowska Małgorzata – członek komisji
 • Klimaszewski Krzysztof – członek komisji
 • Kochanowska-Cydzik Anita – członek komisji
 • Kwiatkowski Grzegorz- członek komisji
 • Łupiński Krzysztof- członek komisji
 • Łyszcz Magdalena – członek komisji
 • Obłucka Bożena- członek komisji
 • Vasilopoulou Dorota- członek komisji


Komisja Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

 • Klimaszewski Krzysztof – Przewodniczący komisji
 • Bobrowska Małgorzata- Wiceprzewodnicząca komisji
 • Borowski Konrad- członek komisji
 • Filipowicz Tomasz- członek komisji
 • Behounek Justyna- członek komisji
 • Gonsowski Grzegorz- członek komisji
 • Grochala Łukasz- członek komisji
 • Kochanowska-Cydzik Anita- członek komisji
 • Łyszcz Magdalena – członek komisji
 • Maciejak Marta Natalia- członek komisji
 • Socha Mariusz – członek komisji
 • Vasilopoulou Dorota- członek komisji
 • Wiśniewski Jerzy- członek komisji


Komisja Statutowa

 • Łyszcz Magdalena – Przewodnicząca komisji
 • Vasilopoulou Dorota- Wiceprzewodnicząca komisji
 • Bobrowska Małgorzata- członek komisji
 • Borowski Konrad- członek komisji
 • Kochanowska-Cydzik Anita- członek komisji
 • Obłucka Bożena- członek komisji
 • Soszyński Bartłomiej – członek komisji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Behounek Justyna- Przewodnicząca komisji
 • Borowski Konrad- Wiceprzewodniczący komisji
 • Kochanowska-Cydzik Anita- członek komisji
 • Łyszcz Magdalena – członek komisji
 • Małek Izabela- członek komisji
 • Obłucka Bożena- członek komisji
 • Soszyński Bartłomiej – członek komisji
POWRÓT