RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

RADA

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Wójta na wniosek organizacji pozarządowych. Kadencja Rady trwa trzy lata, a jej członkowie wykonują swoje funkcje społecznie.

Do jej najważniejszych zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy, a także wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i programach samorządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu. 

W gronie powołanych znaleźli się:

  • przedstawiciele Rady Gminy Lesznowola,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych (powołani na podstawie zgłoszenia w przeprowadzonej procedurze naboru kandydatów),
  • przedstawiciele Wójta Gminy Lesznowola.

Inauguracyjne spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 8 kwietnia 2021 roku.

SKŁAD RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W czwartek 8 kwietnia 2021 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas którego Pani Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik wręczyła Akty Powołania wszystkim członkom Rady.  Podczas inauguracyjnego posiedzenia dokonano również wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Przewodniczącym została wybrana Pani Anna Lasek. Funkcję Wiceprzewodniczącego sprawować będzie Pani Izabela Ignacak, a na Sekretarza wybrany został Pan Jacek Bulak.

PRZEWODNICZĄCA RADY – Pani Anna Lasek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY – Pani Izabela Ignacak, Prezes Stowarzyszenia Warszawianka Sielanka

SEKRETARZ RADY  – Pan Jacek Bulak, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli

CZŁONKOWIE

  • Pan dr Mariusz Socha, Radny Gminy Lesznowola, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej
  • Pani Agnieszka Sola–Manowska, Prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Krótka”
  • Pan Artur Bęza, Prezes Stowarzyszenia Aktywne Stefanowo
  • Pan Maciej Miller, Prezes Klubu Karate Kyokushin Toshi
  • Pan Rafał Skorek, Dyrektor Centrum Sportu w Lesznowoli
POWRÓT