skarbnik GMINY LESZNOWOLA

Marta Sulimowicz

pokój nr 12
tel. 22 70 89 213
e-mail: marta.sulimowicz@lesznowola.pl

Przyjęcia Interesantów
w godzinach pracy urzędu:
Poniedziałki
9.30-17.30
Wtorki-Piątki
8.00-16.00

PODLEGŁE REFERATY

NOTKA BIOGRAFICZNA

Pani Marta Sulimowicz ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Społecznych w Warszawie, jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie z zakresu zarządzania i marketingu, specjalizacja psychologia ekonomiczna.

Ukończyła studia podyplomowe: Rachunkowości i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego; Podatki i prawo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji UW; Administracja w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW oraz Menadżer jakości w Akademii Leona Koźmińskiego.

Z Urzędem Gminy Lesznowola związana od 2008 roku. Pracowała m.in. na stanowisku kierownika Referatu Kontroli Podatkowej i Egzekucji Administracyjnej oraz kierownika Referatu Realizacji Budżetu.

Zainteresowania: lubi czytać książki biograficzne i psychologiczne, jej pasją są podróże. 

POWRÓT