CZYSTE POWIETRZE

niebieski dach i napis czyste powietrze zdrowy wybór

„Czyste Powietrze” to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) od września 2018 r., którego celem jest zmniejszenie lub likwidacja emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez gospodarstwa domowe spalające węgiel i inne paliwa stałe.

Program Czyste Powietrze umożliwia pozyskanie dotacji na:

 • kompleksową termomodernizację budynku oraz
 • wymianę przestarzałych pieców, tzw. kopciuchów,

na te, które spełniają aktualnie obowiązujące normy.
Inwestycja, którą można sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu a przy tym zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.

Z Programu priorytetowego Czyste Powietrze można otrzymać wsparcie na:

 • docieplenie ścian,
 • dachu,
 • wymianę okien i drzwi,
 • zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła
 • wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU

Program adresowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dofinansowania zależy od progów dochodu beneficjenta.

Istnieje możliwość uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i składanie Wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków. Lista banków uczestniczących w Programie na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/banki-w-programie/

Szczegółowe informacje na temat Programu, warunków otrzymania dotacji oraz progów dochodowych dostępne są na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie W GMINIE LESZNOWOLA

W ramach Programu Czyste Powietrze mieszkańcy gminy Lesznowola złożyli łącznie 199 wnioski, zawarto 155 umów i zrealizowano 105 przedsięwzięć. W sumie wypłacono 1 440 565, 33 zł dotacji (stan na dzień 30.06.2023 r.)”

NOWY NABÓR WNIOSKÓW

Od 3 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa edycja Programu Czyste Powietrze. Poniżej niektóre z wprowadzonych zmian:

 • podniesienie wysokości progów dochodowych (podstawowy, podwyższony, najwyższy),
 • wyższa kwota dofinansowania o jakie można się ubiegać- nawet do 136,2 tys. zł,
 • możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca (!),
 • obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku, na który można otrzymać dotację w wysokości 1200,00 zł.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

W celu ułatwienia Mieszkańcom Gminy Lesznowola aplikowanie o środki w ramach Programu Czyste Powietrze  w Urzędzie Gminy Lesznowola funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny. Punkt jest czynny dwa dni w tygodniu: poniedziałek w godz. 10.00-15.00 oraz wtorek w godz. 10.00-15.00.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminy wizyty w punkcie telefonicznie pod nr (22) 708 91 98 lub (22) 708 92 08

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój 103 (I piętro)
ul. Gminna 60,
05-506 Lesznowola

warto wiedzieć

Zanim przystąpią Państwo do Programu warto wykonać audyt energetyczny. Jest to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w budynku należy docieplić, zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji.Kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej formy dotacji.

Program „Czyste Powietrze” jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

logo: Krajowego Planu Odbudowy, RP, Sfinansowane przez UE, czyste powietrze

Grafika: CZYSTE POWIETRZE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, GMINY LESZOWOLA

CO ZROBIĆ ABY PŁACIĆ MNIEJ ZA OGRZEWANIE DOMU?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii. Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić, aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wfośigw przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie z uwagi na podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.

Zanim przystąpisz do programu, warto jest wykonać audyt energetyczny, to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w domu należy docieplić, zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji, aby była ona kompleksowa. Taka kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej dotacji, a później płacenie niższych rachunków.

Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód  nie przekracza 135 tys. zł.

Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym

Na swoje pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie czystepowietrze.gov.pl, np. w nagraniach i prezentacjach Akademii Czystego Powietrza.

O Program możesz dopytać w naszym Urzędzie Gminy, w punkcie konsultacyjno – informacyjnym.
Tutaj otrzymasz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku do programu Czyste Powietrze.

Co zrobić, aby rachunki za ogrzewanie zamiast rosnąć – malały?

Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny!

Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste Powietrze jest czynny dwa dni w tygodniu: poniedziałek w godz. 10.00-15.00 oraz wtorek w godz. 10.00-15.00 . W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty w punkcie telefonicznie
pod nr (22) 708 91 98 lub (22) 708 92 08

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój 103 (I piętro), ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Zapraszamy!

Grafika: KRAJOWY PLAN ODBUDOWY, RP, SFINANSOWANY PRZEZ UE

POWRÓT