CZYSTE POWIETRZE

niebieski dach i napis czyste powietrze zdrowy wybór

„Czyste Powietrze” to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) od września 2018 r., którego celem jest zmniejszenie lub likwidacja emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez gospodarstwa domowe spalające węgiel i inne paliwa stałe.

Program Czyste Powietrze umożliwia pozyskanie dotacji na:

 • kompleksową termomodernizację budynku oraz
 • wymianę przestarzałych pieców, tzw. kopciuchów,

na te, które spełniają aktualnie obowiązujące normy.
Inwestycja, którą można sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu a przy tym zmniejszenie rachunków za ogrzewanie.

Z Programu priorytetowego Czyste Powietrze można otrzymać wsparcie na:

 • docieplenie ścian,
 • dachu,
 • wymianę okien i drzwi,
 • zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła
 • wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU

Program adresowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dofinansowania zależy od progów dochodu beneficjenta.

Istnieje możliwość uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i składanie Wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków. Lista banków uczestniczących w Programie na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/banki-w-programie/

Szczegółowe informacje na temat Programu, warunków otrzymania dotacji oraz progów dochodowych dostępne są na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie W GMINIE LESZNOWOLA

W ramach Programu Czyste Powietrze mieszkańcy gminy Lesznowola złożyli łącznie 170 wniosków, zawarto 133 umowy i zrealizowano 85 przedsięwzięć. W sumie wypłacono 1 175 444, 56 zł dotacji (stan na dzień 31.03.2023 r.).

NOWY NABÓR WNIOSKÓW

Od 3 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa edycja Programu Czyste Powietrze. Poniżej niektóre z wprowadzonych zmian:

 • podniesienie wysokości progów dochodowych (podstawowy, podwyższony, najwyższy),
 • wyższa kwota dofinansowania o jakie można się ubiegać- nawet do 136,2 tys. zł,
 • możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca (!),
 • obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku, na który można otrzymać dotację w wysokości 1200,00 zł.

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

W celu ułatwienia Mieszkańcom Gminy Lesznowola aplikowanie o środki w ramach Programu Czyste Powietrze  w Urzędzie Gminy Lesznowola funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny. Punkt jest czynny dwa dni w tygodniu: poniedziałek w godz. 10.00-15.00 oraz wtorek w godz. 10.00-15.00.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminy wizyty w punkcie telefonicznie pod nr (22) 708 91 98 lub (22) 708 92 08

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój 103 (I piętro)
ul. Gminna 60,
05-506 Lesznowola

warto wiedzieć

Zanim przystąpią Państwo do Programu warto wykonać audyt energetyczny. Jest to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w budynku należy docieplić, zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji.Kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej formy dotacji.

Program „Czyste Powietrze” jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

logo: Krajowego Planu Odbudowy, RP, Sfinansowane przez UE, czyste powietrze
POWRÓT