karta dużej rodziny

Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
O przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze oraz w sytuacji gdy tylko jeden z rodziców wychowuje troje lub więcej dzieci. Szczegółowych informacji na temat lesznowolskiego Programu Karty DUŻEJ RODZINY udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66, 05-506 Lesznowola, e-mail: gops@gops-lesznowola.pl

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z POSIADANIEM KARTY DUŻEJ RODZINY

Każdy posiadacz Karty będzie mógł na jej podstawie skorzystać z:

• oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli z zastosowaniem 50% zniżki na bilety wstępu i zajęcia dla rodzin posiadających troje dzieci oraz 70% zniżki dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci;

• 30% zniżki na bilety i karnety wstępu na pływalnię GOSiR w Piasecznie;

• bezpłatnych biletów miesięcznych komunikacji lokalnej na linii L-1, L-3, L-4 (zwrot następuje po okazaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakupionego imiennego biletu na w/w linie);

• 50% zniżki na bilety długookresowe imienne (30 i 90-cio dniowe) na dojazd uczniów z terenu Gminy Lesznowola do szkół ponad gimnazjalnych (szkoły średnie, studia dzienne); 

Zgodnie z zawartymi porozumieniami wizytówki Firm Przyjaznych Rodzinie, które włączyły się do programu lesznowolskiej „Karty Dużej Rodziny” dostępne są na stronie:  www.gops-lesznowola.pl/

Szczegóły na: http://www.gops-lesznowola.pl

POWRÓT