zastępca wójta gminy

Upload Image...

Anna Pogorzelska

pokój nr 100A

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:
we wtorki i czwartki w godz. 15.00-16.00.

PODLEGŁE REFERATY

  1. Referat Zamówień Publicznych
  2. Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami
  3. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zastępca Wójta sprawuje także nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w obszarze oświaty, sportu i pomocy społecznej.

POWRÓT