Skład Rady II Kadencja

17 maja 2023 roku zostały przeprowadzone wybory II kadencji Lesznowolskiej Rady Seniorów.

Skład Lesznowolskiej Rady Seniorów II kadencji:

 1. Gurtowska Ewa Jadwiga
 2. Klimek Jerzy
 3. Krajewska Anna
 4. Malinowska Marzena
 5. Mastalerczuk Krystyna
 6. Milczarek Longina
 7. Moczulska-Dobrosz Elżbieta
 8. Mroczkowska Małgorzata
 9. Mytnik Anna
 10. Neuman Jolanta
 11. Pasek Marian
 12. Romaldowska Halina Urszula
 13. Rybarczyk Marianna
 14. Skowrońska-Marczuk Alicja
 15. Szeląg Marianna

Koordynator Polityki Senioralnej w Gminie Lesznowola – Janina Szulowska.

Kontakt do koordynatora: tel. 22 757 92 32 wew. 212

 

Skład Rady I Kadencja lata 2018-2022

Lesznowolska Rada Seniorów (LRS) została powołana przez Wójta Gminy Lesznowola w styczniu 2019 roku. LRS działa na podstawie Statutu oraz w oparciu o opracowane przez Radę dokumenty  – Plan Pracy Lesznowolskiej Rady Seniorów na lata 2019, 2021, 2023.

Skład Lesznowolskiej Rady Seniorów w 2022 roku

PREZYDIUM RADY

 

CZŁONKOWIE

 1. Cudowska Hanna
 2. Gawrych Zenon
 3. Jóźwiak Hanna
 4. Klimek Jerzy
 5. Komorowska Wiesława
 6. Lasota Marian
 7. Liwińska Hanna
 8. Pasek Marian
 9. Rybarczyk Marianna
 10. Skowrońska-Marczuk Alicja
 11. Sobczak Anna

Koordynator Polityki Senioralnej w Gminie Lesznowola –  Janina Szulowska.

Kontakt do koordynatora: tel. 22 757 92 32 wew. 212

Pliki do pobrania:

POWRÓT