Skład Rady

Lesznowolska Rada Seniorów (LRS) została powołana przez Wójta Gminy Lesznowola w styczniu 2019 roku. LRS działa na podstawie Statutu oraz w oparciu o opracowane przez Radę dokumenty  – Plan Pracy Lesznowolskiej Rady Seniorów na lata 2019, 2021, 2023.

Skład Lesznowolskiej Rady Seniorów w 2022 roku

PREZYDIUM RADY

 

CZŁONKOWIE

 1. Cudowska Hanna
 2. Gawrych Zenon
 3. Jóźwiak Hanna
 4. Klimek Jerzy
 5. Komorowska Wiesława
 6. Lasota Marian
 7. Liwińska Hanna
 8. Pasek Marian
 9. Rybarczyk Marianna
 10. Skowrońska-Marczuk Alicja
 11. Sobczak Anna

Koordynator Polityki Senioralnej w Gminie Lesznowola –  Janina Szulowska.

Kontakt do koordynatora: tel. 22 757 92 32 wew. 212

Pliki do pobrania:

POWRÓT