SPRAWY OBRONNE I WOJSKOWE

Mariusz Jurek – Główny specjalista ds. obronnych i wojskowych: tel. (22) 708 91 38 (w godzinach pracy Urzędu).

POWRÓT