SPRAWY OBRONNE I WOJSKOWE

Mariusz Jurek – Inspektor ds. wojskowych: tel. 22 708 91 38 (w godzinach pracy Urzędu).

POWRÓT