Kącik adopcyjny

W zakresie opieki nad zwierzętami Gmina Lesznowola realizuje „Program opieki na zwierzętami bezdomnymi”, w ramach którego podejmowane są działania mające na celu zapobieganie niekontrolowanemu rozrodowi psów i kotów oraz opiekę nad kotami wolno żyjącymi.

Raz w roku Gmina organizuje:

  • akcję czipowania zwierząt właścicielskich,
  • akcję kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich.

Adopcja zwierząt

Opieką nad zwierzętami bezdomnymi znalezionymi na terenie Gminy zajmuje się Przychodnia Weterynaryjna Sylwester Zając, zlokalizowana w Nowej Iwicznej przy ul. Mleczarskiej 7 (poprzedni adres to Piaseczno, ul. Łabędzia 7). Przychodnia, we współpracy z Urzędem, zajmuje się adopcją zwierząt. Psy i koty odłowione na terenie gminy Lesznowola poddawane są czternastodniowej kwarantannie i jeśli w tym czasie nie znajdzie się ich właściciel – przygotowywane do adopcji. Zwierzęta przeznaczone do adopcji są zaszczepione, zaczipowane oraz wykastrowane (dotyczy zwierząt dorosłych).

Kontakt w sprawie adopcji:

  • Przychodnia Weterynaryjna – tel. 663 821 949, www.vetpiaseczno.pl/adopcje/
  • UG Lesznowola, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. 22 708 92 09.