Radni Gminy LESZNOWOLA

W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH w 2018 r. mandat Radnego Gminy Lesznowola uzyskały następujące osoby:

Behounek Justyna

Okręg wyborczy nr 1.    

Pracuje w komisjach:

– Polityki Gospodarczej

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

– Skarg, Wniosków i Petycji – (Przewodnicząca)

Kontakt do Radnej:

tel.: 514 575 737

e-mail: justyna.behounek@lesznowola.pl

Bobrowska Małgorzata

Okręg wyborczy nr 3.

Pracuje w komisjach:   

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki – (Wiceprzewodnicząca) 

– Polityki Społecznej

– Statutowej

 

Kontakt do Radnej: 

tel.: 507 188 847

e-mail: malgorzata.bobrowska@lesznowola.pl

Borowski Konrad

Okręg wyborczy nr 3. 

Pracuje w komisjach:

– Polityki Gospodarczej

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

– Skarg, Wniosków i Petycji – (Wiceprzewodniczący)

– Statutowej

Kontakt do Radnego:

tel.: 603 123 364

Filipowicz Tomasz

Okręg wyborczy nr 2.  

Pracuje w komisjach:  

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

– Rewizyjnej – (Przewodniczący)

Kontakt z Radnym: 

tel.: 516 428 730

e-mail: tomasz.filipowicz@lesznowola.pl

Gonsowski Grzegorz

Okręg wyborczy nr 2.    

Pracuje w komisjach:  

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

Kontakt do Radnego:  

tel.: 606 833 797

Grochala Łukasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Okręg wyborczy nr 3.

Sprawowane funkcje: Wiceprzewodniczący Rady Gminy   

Pracuje w komisjach: 

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

Kontakt do Radnego:

tel.: 509 389 969

e-mail:  radnygrochala@gmail.com

 

Kochanowska-Cydzik Anita

Okręg wyborczy nr 3.   

Pracuje w komisjach: 

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki 

– Polityki Społecznej

– Rewizyjnej (członek komisji od 24.02.2022 r.)

– Skarg, Wniosków i Petycji

– Statutowej

Kontakt do Radnej:

tel.: 790 033 043

Korlak Bożenna - Przewodniczący Rady Gminy

Bożenna Korlak

Okręg wyborczy nr  3.

Sprawowane funkcje: Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola

Kontakt do Radnej: 

Tel.: 517 622 111
e-mail: bozenna.korlak@lesznowola.pl

Dyżury: Czwartek 12.00-13.00

Kwiatkowski Grzegorz

Okręg wyborczy nr 2. 

Pracuje w komisjach:  

– Polityki Gospodarczej

– Polityki Społecznej

– Rewizyjnej

Kontakt do Radnego:

tel.: 22 757 91 71505 826 072 

Klimaszewski Krzysztof

Okręg wyborczy nr 1.

Pracuje w komisjach: 

– Polityki Gospodarczej

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki – (Przewodniczący)

– Polityki Społecznej 

Kontakt do Radnego:

tel.: 607 330 923

Lasek Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Okręg wyborczy nr 3.

Pełnione funkcje: 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

Pracuje w komisjach: 

– Polityki Gospodarczej

Kontakt do Radnej:

tel.: 668 193 535

e-mail: anna.lasek@lesznowola.pl

Łupiński Krzysztof

Okręg wyborczy nr 2.

Pracuje w komisjach:

– Polityki Gospodarczej

– Polityki Społecznej

Kontakt do Radnego:

Tel.: 601 926 095

e-mail.: krzysztof.lupinski@lesznowola.pl 

Łyszcz Magdalena

Okręg wyborczy nr 2.   

Pracuje w komisjach:

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

– Polityki Społecznej

– Skarg, Wniosków i Petycji

– Statutowej – (Przewodnicząca)

Kontakt do Radnej: 781 156 566

e-mail: magdalena.lyszcz@lesznowola.pl

 

Maciejak Marta Natalia

Okręg wyborczy nr 2.

Pracuje w komisjach:

– Polityki Gospodarczej – (Przewodnicząca)

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

Kontakt do Radnej:  

tel.: 665 544 958

e-mail: marta.maciejak@lesznowola.pl

Dyżur: w każdy drugi poniedziałek miesiąca w GOK w Starej Iwicznej

Małek Izabela

Okręg wyborczy nr 1.

Pracuje w komisjach:

– Polityki Społecznej – (Wiceprzewodnicząca)

– Skarg, Wniosków i Petycji 

Kontakt do Radnej: 

tel.: 504 180 800

Obłucka Bożena

Okręg wyborczy nr 1.

Pracuje w komisjach: 

– Polityki Społecznej

– Rewizyjnej

– Skarg, Wniosków i Petycji

– Statutowej

Kontakt do Radnej: 
tel.:
 601 206 973

Osiński Piotr

Okręg wyborczy nr  3.   

Pracuje w komisjach:  

– Polityki Gospodarczej

– Rewizyjnej (Wiceprzewodniczący)

Kontakt do Radnego:

tel.: 888 877 999

e-mail: piotr.osinski@lesznowola.pl  

Socha Mariusz

Okręg wyborczy nr 1.

Pracuje w komisjach: 

– Polityki Gospodarczej – (Wiceprzewodniczący)

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

Kontakt do Radnego:

tel.: 692 871 142

Soszyński Bartłomiej

Okręg wyborczy nr 1.   

Pracuje w komisjach:

– Polityki Gospodarczej

– Skarg, Wniosków i Petycji

– Statutowej

Kontakt do Radnego: 

tel.: 790 023 577

Vasilopoulou Dorota

Okręg wyborczy nr 1. 

Pracuje w komisjach:  

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

– Polityki Społecznej

– Statutowej – (Wiceprzewodnicząca)

Kontakt do Radnej:

tel.: 737 702 137

Wiśniewski Jerzy

Okręg wyborczy nr 2. 

Pracuje w komisjach:

– Polityki Gospodarczej

– Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

– Polityki Społecznej – (Przewodniczący)

Kontakt do Radnego:

tel.: 22 756 77 15,  697 525 711

Reprezentacja poszczególnych okręgów wyborczych

Mapa Gminy Lesznowola z zaznaczonymi trzema okręgami.

OKRĘG NR 1

Justyna Behounek, Krzysztof Klimaszewski, Izabela Małek, Bożena Obłucka, Mariusz Socha, Bartłomiej Soszyński, Dorota Vasilopoulou.

OKRĘG NR 2

Tomasz Filipowicz, Grzegorz Gonsowski, Grzegorz Kwiatkowski, Krzysztof Łupiński, Magdalena Łyszcz, Marta Maciejak, Jerzy Wiśniewski.

OKRĘG NR 3

Małgorzata Bobrowska, Konrad Borowski, Łukasz Grochala, Anita Kochanowska-Cydzik, Bożenna Korlak, Anna Lasek, Piotr Osiński. 

POWRÓT