Wójt Gminy Lesznowola

Kobieta w białej koszuli na tle zielonych krzaków.

Marta Natalia Maciejak

Pokój nr 100
Czarna słuchawka telefonu w kółku  (22) 70 89 101
 wojt@lesznowola.pl

Przyjęcia Interesantów:
Poniedziałki
9.30-16.00 (na zapisy)

Przyjęcia Interesantów
w sprawach skarg i wniosków:
Poniedziałki
16.30-17.30

WÓJT SPRAWUJE BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD:

 • Zastępcami Wójta,
 • Sekretarzem,
 • Skarbnikiem,
 • Audytorem Wewnętrznym,
 • Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Kontroli Wewnętrznej,
 • Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki Uzależnień,
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Gminnym Komendantem ds. Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Urzędem Stanu Cywilnego,
 • Referatem Dróg i Mostów,
 • Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Exposé z 7 maja 2024 roku

Dzień dobry, Lesznowolo!

Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,

Szanowna Pani Starosto, Szanowne Panie Przewodniczące Rady Powiatu Piaseczyńskiego wraz z Radnymi,

Szanowni Goście, Drodzy Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

 

Dziękuję wszystkim Państwu – Mieszkańcom naszej Gminy – którzy wzięli udział w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku. Rozstrzygnięcie wyborów na Wójta Gminy Lesznowola już w pierwszej turze z wynikiem prawie 55% jest wyrazem Państwa zaufania oraz zdecydowanego poparcia. To dla mnie wyjątkowy zaszczyt i zobowiązanie do dalszej wytrwałej pracy na rzecz gminy oraz jej Mieszkańców.

Dostrzegam również Państwa odmienne głosy i oczekiwania, które obejmuję swoją troską oraz deklaruję chęć dialogu i porozumienia.

Dziękuję Gminnej Komisji Wyborczej za sprawne i profesjonalne przeprowadzenie wyborów.

Chciałabym podziękować wszystkim Radnym poprzedniej i nowej kadencji za ich gotowość do reprezentowania lokalnych społeczności oraz zgodnego działania na rzecz dobra wspólnego. Zapraszam Państwa do współpracy ponad podziałami, do poszukiwania kompromisów i najlepszych rozwiązań dla naszej Gminy.

Dziękuję również Państwu Sołtysom poprzedniej kadencji za ich ciężką pracę na rzecz naszej Wspólnoty. 

Dziękuję także Pani Wójt Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik za minione lata służby, pełne osobistego poświęcenia i wytrwałości. Doceniam Pani osiągnięcia, gratuluję Pani sukcesów i wyrażam moją otwartość na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń oraz wizji.

Moją wizją Gminy Lesznowola jest gmina europejska, scyfryzowana oraz dostępna Mieszkańcom. Pragnę zadbać o zachowanie równowagi i harmonii pomiędzy miejskim a wiejskim stylem życia, o bezpieczne i przyjazne miejsce do edukacji, pracy, rozwoju oraz wypoczynku. Zamierzam rozszerzyć współpracę z sąsiednimi gminami, powiatem piaseczyńskim oraz zaprzyjaźnionymi gminami europejskimi na wszelkich polach promujących m. in. oświatę, kulturę i sport oraz bezpieczeństwo.

Dostrzegam wielopokoleniowy i wielokulturowy charakter naszej wspólnoty, w której szanowana jest różnorodność, tradycja, ale i nowoczesność. Jest nam bliska koncepcja Inteligentnych Wiosek – Smart Villages – wykorzystująca nowoczesne technologie w celu poprawy jakości życia mieszkańców, podniesienia standardu usług publicznych i transportu, poziomu wykorzystania naszych wspólnych zasobów oraz zrównoważonego rozwoju gminy.

 Przyjmuję stanowisko Wójta Gminy Lesznowola, aby wypełnić te zobowiązania z niezłomną odwagą i pragnieniem zmieniania świata na lepsze. Przyjmuję ten zaszczyt jako służbę.

Ta służba nie byłaby możliwa bez wsparcia mojej drużyny z Inicjatywy Gmina Lesznowola – zawsze pełnej pozytywnej energii, wiary w ludzi, entuzjazmu i dobrych pomysłów. Cieszę się na myśl o naszej dalszej współpracy. Liczę na Waszą niewyczerpaną inicjatywę, determinację i zaangażowanie.

Wreszcie dziękuję mojej rodzinie, że była dla mnie oparciem i pomocą, dodawała wiary i siły w chwilach trudnych.  

Podobnie – tu cytując statut gminy – Gmina Lesznowola stanowi wspólnotę samorządową jej mieszkańców. Współtworząc tę wspólnotę wraz z Państwem, zapraszam nas wszystkich do zgody i współdziałania – zapraszam do naszego Urzędu Gminy, do wspólnej podróży przez kolejne 5 lat.

Jesteśmy także częścią wspólnoty europejskiej – z tego miejsca zachęcam Państwa do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, które wobec wojny w Ukrainie oraz złożonej sytuacji geopolitycznej dają nam nadzieję na pokój i dobrobyt. Wybierzmy mądrych i odpowiedzialnych przedstawicieli.

Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.

 

Marta Natalia Maciejak

Wójt Gminy Lesznowola

POWRÓT