Wójt Gminy Lesznowola

Zdjęcie Wójta Gminy Lesznowola Pani Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

tel. 22 70 89 101,
e-mail: wojt@lesznowola.pl

Przyjęcia Interesantów:
Poniedziałki
9.30-16.00 (na zapisy)

NOTKA BIOGRAFICZNA

Maria Jolanta Batycka-Wąsik jest absolwentką prawa Samorządowego Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Zarządzania i Marketingu oraz Podyplomowych Studiów „Prawo Europejskie Samorządu Terytorialnego” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2011 roku ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Laureatka licznych nagród i wyróżnień, m.in.: „Wójt Roku 2001” w konkursie zorganizowanym przez I Program Telewizji Polskiej, „Najlepszy Samorządowiec 2005 Roku”; „Najlepszy Wójt 2009 Roku”, „Najlepszy Wójt Roku 2010”, „Najlepszy Wójt Roku 2011”, „Kobieta Sukcesu Mazowsza 2011”, „Europejczyk Roku 2011”, „Samorządowy Menadżer Regionu 2011”, „Najlepszy Wójt Roku 2012”, „Samorządowy Menadżer Roku 2012” w ramach konkursu Gmina Fair Play, „VIP Biznesu 2013”, „Businesswoman Roku 2013”, „Najlepszy Wójt Roku 2013”, „Samorządowy Menadżer Regionu 2014”, „VIP Samorządu 2014”. Wyróżniona została także nagrodą specjalną z okazji 25-lecia Wolności RP czy nagrodą Bene Meritus (Dobrze Zasłużony) przyznaną przez Europejski Klub Biznesu Polska. W 2018 roku Wójt Gminy otrzymała nagrodę specjalną w plebiscycie Orły Polskiego Samorządu – tytuł Najlepszy Wójt 10-lecia. W 2019 roku Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik została wyróżniona w konkursie Osobowość 30-lecia RP zdobywając nagrodę indywidualną w kategorii Polityk Samorządowy. Było to wyróżnienie za całokształt działalności przyznane w ramach Wielkiej Gali „30 lat Wolności RP”, zorganizowanej z inicjatywy organizacji zrzeszających przedsiębiorców Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. W 2021 roku  w X Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” Wójt Gminy Lesznowola otrzymała nagrodę specjalna – Medal Edukacyjny „Samorządowiec 30-lecia”.

Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, srebrną odznaką Przyjaciel Dziecka, Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych, odznaką Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, złotą odznaką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, złotą odznaką „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej im. Franciszka Stefczyka”, odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, złotym medalem Za Zasługi dla Policji, srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przyznaną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

POWRÓT