Informacja o zajęciach odbywających się w Klubach Seniora na terenie Gminy Lesznowola

Głównym zadaniem Klubów Seniora jest zagospodarowanie czasu wolnego, aktywizacja i integracja społeczności senioralnej.

Klub Senior+ w Magdalence, ul. Lipowa 28

(Placówka Wsparcia Dziennego, działająca w strukturach GOPS w Lesznowoli).

Uczestnictwo w Klubie Senior+ jest dedykowana dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, aby skorzystać z zajęć należy wypełnić deklarację, która jest dostępna u Koordynatora Klubu Pani Janiny Szulowskiej – tel. 22 70 92 112.

Prowadzone są zapisy.

Odpłatność uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika i reguluje ją Uchwała Rady Gminy Lesznowola.

Odpłatność za uczestnictwo w zajęciach:

  • Przy dochodzie do 500% kryterium dochodowego pomocy społecznej – nieodpłatnie.
  • Powyżej 500% kryterium dochodowego pomocy społecznej – dla osoby samotnie gospodarującej – 10 zł, dla osoby we wspólnym gospodarstwie domowym z rodziną – 20 zł.

Zajęcia odbywają się według następującego grafiku

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

CZWARTEK

Gry stolikowe, prasa, książka

12.00 – 14.00

Joga I grupa

8.30 – 09.30

Każdy Senior jest wyjątkowy (warsztaty )

11.00-13.00

Co dwa tygodnie

Gimnastyka I grupa

p. Michał

14.00-15.00

Joga II grupa

9.30 – 10.30

Rękodzieło, zajęcia manualne

13.00 – 15.00

Co dwa tygodnie

Gimnastyka II grupa

p. Michał

15.00-16.00

Przełamywanie barier językowych

(jęz. angielski)

10.45- 12.30

Gry stolikowe, prasa, książka

13.00 – 15.00

Klub Seniora w Nowej Iwicznej Filia GOK Lesznowola, ul. Krasickiego 60

W ramach zajęć organizowanych przez Klub Seniora w Nowej Iwicznej, Seniorzy mogą skorzystać z następujących zajęć:

  • Basen – (Piaseczno – GOSIR) w każdą niedzielę w 8.30-9.00.
  • Joga –  (siedziba Klubu Seniora) wtorek  w  11.00-13.00.
  • Kurs obsługi komputera – (siedziba Klubu Seniora) środa w godz. 12.00-13.00.

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.

Spotkania Seniorów odbywają się we wtorki w godz. 16.00-20.00 w siedzibie Klubu w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 60.

Opiekunem Klubu Seniora w Nowej Iwicznej jest Pani Krystyna Mastalerczuk – tel. 510 061 677.

Klub Seniora w MYSIADLE, ul. Osiedlowa 2

Spotkania dla Seniorów odbywają się w każdą środę w godz. 17.00-20.00.

Seniorzy wspólnie spędzają czas przy różnych pracach manualnych. Opiekunem Klubu Seniora w Mysiadle jest Pani Bożena Obłucka (Sołtys Sołectwa Mysiadła) – tel. 602 206 973.

Klub Seniora w Podolszynie

Spotkania dla Seniorów odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00 – zajęcia zdrowy kręgosłup.

Okazjonalnie odbywają się zajęcia manualne i spotkania integracyjne. Opiekunem Klubu Seniora w Podolszynie jest Pani Małgorzata Brzezińska – tel.  534 888 430.