Zgłoszenia

Przypominamy o obowiązujących telefonach alarmowych w przypadku znalezienia na terenie naszej Gminy  błąkających się, rannych lub padłych zwierząt.

ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT DOMOWYCH – BEZDOMNYCH LUB PO WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

  • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pon. 9.30-17.30, wt.-pt. 8.00-16.00 – tel. 22 708 92 08


ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT PADŁYCH DOMOWYCH I DZIKICH (dot. zwierząt znalezionych na działkach i drogach gminnych)


ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT DZIKICH, ZABŁĄKANYCH LUB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 22 737 07 63