Nocna i świąteczna opieka medyczna

 • Szpital św. Anny
  ul. Mickiewicza 39
  05-500 Piaseczno
  tel. 22 735 41 08

Z powodu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego, Szpital św. Anny w Piasecznie przeprowadza dodatkową weryfikację stanu zdrowia Pacjentów. W związku z tym, w pierwszej kolejności należy telefonować pod numer: 22 735 41 08 w celu przeprowadzenia wywiadu lekarskiego.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer
  ul. Długa 40/42
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  tel. 22 888 29 20
  tel. 22 888 29 21

Adresy i telefony placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Mazowszu wraz z informacją czy w danej placówce przyjmuje pediatra:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku
w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych;
 • telefonicznie;
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych).

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK).
Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian.

Obecnie infolinia obsługiwana jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk

POWRÓT