Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola

Bożenna Korlak

Okręg wyborczy nr  3.

Sprawowane funkcje: 

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola

Kontakt do Radnej: 

Tel.: 517 622 111
e-mail: bozenna.korlak@lesznowola.pl

Dyżury: Czwartek 12.00-13.00

Urząd Gminy Lesznowola, pok. 114.

POWRÓT