Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola

Łukasz Grochala

 lukasz.grochala@lesznowola.pl

Okręg wyborczy nr 3.

Sprawowane funkcje: Przewodniczący Rady Gminy

Exposé z 7 maja 2024 roku

Dzień dobry, Lesznowolo!

Dziękuję Państwu Radnym za zaufanie jakim mnie obdarzyliście w głosowaniu, a zwłaszcza koleżankom i kolegom z Inicjatywy Gminy Lesznowola.

Dziękuję Pani Przewodniczącej Bożennie Korlak, przy której uczyłem się pracy radnego.

Życzę Pani Wójt Marcie Natalii Maciejak wytrwałości w pełnieniu tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji.

Przyjmuję stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Lesznowola z wielką pokorą, ale i z wielką odpowiedzialnością za sprawy Mieszkańców Naszej Gminy.

Obiecuję, że będę stał na straży, aby Rada Gminy Lesznowola zawsze była otwarta na mieszkańców i wsłuchiwała się w ich głos.

Zapraszam wszystkich Radnych do współpracy na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Jestem do Państwa dyspozycji i pragnę powiedzieć, że moją służbę Przewodniczącego Rady Gminy będę pełnił w myśl zasady: “równi służą równym”.

POWRÓT