Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Prezes Zarządu: Kazimierz Jabłoński

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się spółka, świadcząca usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, powstała w 2009 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego GZGK w Lesznowoli.

Przedmiotem działania Spółki jest w szczególności:

    • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
    • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
    • budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 

JAKOŚĆ Wody

 

Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

POWRÓT