Otwarte Archiwum Społeczne (OSA)

LOGO OSA

Link do Otwartego Społecznego Archiwum Cyfrowego gminy Lesznowola O.S.A.

Zbiory Społeczne – portal Centrum Archiwistyki Społecznej (zbioryspoleczne.pl)

 

Gminna Biblioteka zaprasza do współpracy mieszkańców w tworzeniu Otwartego Archiwum Społecznego. Współpraca z Ośrodkiem Karta i Otwartym Systemem Archiwizacji ma na celu uruchomienia archiwum tradycji lokalnej, którego zadaniem jest zabezpieczenie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego.

Zadaniem Biblioteki będzie gromadzenie, opracowanie i udostępnianie poprzez specjalnie przygotowaną stronę internetową fotografii, dokumentów i pamiątek dotyczących życia codziennego mieszkańców naszej gminy.

W ramach projektu zachęcamy mieszkańców, regionalistów, historyków i zainteresowane osoby do przekazywania bądź udostępniania różnych materiałów np. fotografii, dokumentów i pamiątek dotyczących własnej rodziny, budynków lub miejscowości znajdujących się w gminie Lesznowola. Dla każdego mieszkańca – współautora archiwum, przygotowaliśmy upominki. Projekt nie jest ograniczony czasowo.

Zachęcamy do odkrywania starych pudeł, strychów i albumów – dbajmy o naszą historię!

Kontakt:

e-mail: biblioteka@bp-lesznowola.pl

tel.: (22) 736 19 34.

POWRÓT