ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zdarzeń losowych lub związanych z warunkami atmosferycznymi, wnioski w pierwszej kolejności należy zgłaszać o Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego, a w następnej do pracowników Urzędu Gminy Lesznowola odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w gminie. 

1. Powiatowe Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego

Piaseczno, ul. Staszica 19 (w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) Dyżur całodobowy: tel. 22 737 07 63
 

2. Urząd Gminy Lesznowola 

  • Agnieszka Dziuba – Główny specjalista ds. OC i zarządzania kryzysowego, tel. 22 708 91 38 (w godzinach pracy Urzędu).

Po godzinach pracy Urzędu – Piaseczno, ul. Staszica 19 (w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) Dyżur całodobowy: tel. 22 737 07 63.

POWRÓT