Pomoc psychologiczna, uzależnienia, przemoc

Wiedzieć więcej na temat zdrowia psychicznego - niezbędnik każdego

Dorośli mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego mogą w ramach NFZ bez skierowania, za darmo i bez zapisywania się na wizytę skorzystać ze wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego (Centrum).  Pomoc jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb Pacjenta, a w jej ramach otrzymuje on indywidualny plan leczenia. Wsparcie może obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym, jak również wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza Pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie.  W ramach opieki organizowanej przez Centrum, tworzone są grupy wsparcia oraz jeżeli jest taka potrzeba, Centrum pomaga także w uzyskaniu pomocy społecznej.

Czym są zaburzenia lękowe?

Zaburzenia psychiczne często w opinii społecznej są postrzegane jako ciężkie choroby, które wymagają hospitalizacji. Nic bardziej mylnego – zdecydowana większość zaburzeń psychicznych dotyka ludzi, którzy są „normalni”. Do grupy tych zaburzeń zaliczane są np.: depresja związana z m.in. brakiem chęci do podejmowania działań, brak zainteresowania otoczeniem, zaniedbaniem higieny, poczuciem beznadziei czy zaburzenia lękowe polegające m. in. na odczuwaniu fizycznych dolegliwości, nie mających potwierdzenia medycznego, atakach paniki, poczuciu konieczności powtarzania pewnych czynności, panice i zdenerwowaniu, które uniemożliwia realizację prostych czynności.

Jak pomóc osobie z zaburzeniami?

Warto wiedzieć jak pomóc komuś bliskiemu, kto boryka się z chorobą. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o lęku, depresji, schizofrenii, zaburzeniach odżywiania, zaburzeniach ze spektrum autyzmu, koniecznie zapoznaj się z materiałami udostępnionymi na stronie Warto wiedzieć nt. zdrowia psychicznego – Grapa Medica. Treść podcastów i artykułów przygotował zespół składający się z lekarza psychiatry, psychologa i terapeuty, którzy na co dzień pomagają pacjentom dotkniętym tymi problemami. Są one kierowane do rodziców nastolatków, do nauczycieli, do osób aktywnych zawodowo a także do seniorów.

W ramach Centrum działają ośrodki:

CZP w Konstancinie (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, Oddział Dzienny, Zespół Leczenia Środowiskowego)

ul. Wacława Gąsiorowskiego 15 i 12/14
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel.: do PZK: (22) 150 17 77; (22) 150 17 70

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 

CZP w Piasecznie (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny)

EZRA UKSW
ul. Powstańców Warszawy 29 (II piętro)
05-500 Piaseczno

tel.: (22) 1501232; (22) 1501233

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 

CZP w Tarczynie (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny)

ul. Warszawska 42
05-555 Tarczyn

tel.: 797 798 376; (22) 727 70 63

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

OTWÓRZ SIĘ NA POMOC

Gmina Lesznowola włączyła się do akcji „Otwórz się na pomoc” – interaktywnego projektu o zdrowiu psychicznym i uzależnieniach, w szczególności od Internetu. Jest to działanie skierowane do młodzieży oraz rodziców i opiekunów.

Izolacja i brak możliwości spotykania się z rówieśnikami podczas pandemii powoduje wiele problemów, z istnienia których nie zawsze sobie zdajemy sprawę. Wielu młodych ludzi poprzez długotrwałą pracę zdalną uzależnia się od komputera i Internetu, doświadczając bardzo często w świecie wirtualnym hejtu czy przemocy słownej. Nierzadko pojawia się depresja i sięganie po alkohol. Uzależnienia powodują poważne problemy psychiczne i wpływają na życie całych rodzin, zwłaszcza w tak trudnym okresie, jak czas lockdownu. 

Projekt „Otwórz się na pomoc” pomoże zmierzyć się z tymi problemami. Składa się on z 2 elementów. 

 • Pierwszy to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i Internetu oraz filmy skierowane do ich rodziców i opiekunów, które mają pomóc dzieciom i młodzieży i ich rodzinom w walce z uzależnieniem od internetu i innymi problemami. Pokieruj w  interaktywnym filmie losami 12-letniego Dominika, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami, zatapiając się w świecie cyfrowego uzależnienia. To jak zakończy się jego historia zależy tylko od Ciebie.
 • Drugi element to poradnik prasowy skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Lesznowola, w którym znajdziemy wiele ciekawych informacji dotyczących zdrowia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji i zapoznania się z filmami i poradnikiem prasowym.

Po pomoc można zgłaszać się do:

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych
  , 05-506 Lesznowola, ul. Gminna 60
  tel.:  22 757 92 32 wew. 214
  e-mail:  gkrpa@lesznowola.pl
 • Punkt Interwencji Kryzysowej
  ul. Józefa Górskiego 4 A, 05-552 Mroków
  tel.: 22 757 68 20 i 22 736 31 21
  e-mail: poik@piaseczno.pl 
 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
  dla dzieci i młodzieży (ŚCZP) w Piasecznie
  Rejestracja od poniedziałku do piątku
  w godz. 9.00-21.00 tel.: 22 757 68 20
 • Psycholog tel.: 609 513 818
  ul. Torowa 8 Nowa Iwiczna poniedziałki 16.00-19.00
  świetlica przy Kaplicy w Lesznowoli ul. Szkolna 3
  środy w godz. 9.00-13.00
 • Terapeuta uzależnień tel.: 530 600 630
  świetlica przy Kaplicy w Lesznowoli ul. Szkolna 3
  czwartki w godz. 10.00-14.00
 • Infolinia Anonimowych Alkoholików
  codziennie w godz. 8.00-22.00
  tel.: 801 033 242
 • Bezpłatna Linia Wsparcia dla Osób po Stracie
  Bliskich „Nagle Sami

  od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00-20.00
  tel.: 800 108 108
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki
  -Narkomania”

  codziennie w godz. 16.00-21.00
  tel.: 801 199 990
 • Telefon zaufania dla osób w kryzysie
  psychicznym, związanym z epidemią koronawirusa
  Fundacji Znajdź Pomoc
  od poniedziałku do piątku, w godz. 17.00-20.00
  tel.: 800 220 280
 • Policyjny Telefon Zaufania
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  tel.: 800 120 226 

 

POWRÓT