Pomoc psychologiczna, uzależnienia, przemoc

Gmina Lesznowola włączyła się do akcji „Otwórz się na pomoc” – interaktywnego projektu o zdrowiu psychicznym i uzależnieniach, w szczególności od Internetu. Jest to działanie skierowane do młodzieży oraz rodziców i opiekunów.

Izolacja i brak możliwości spotykania się z rówieśnikami podczas pandemii powoduje wiele problemów, z istnienia których nie zawsze sobie zdajemy sprawę. Wielu młodych ludzi poprzez długotrwałą pracę zdalną uzależnia się od komputera i Internetu, doświadczając bardzo często w świecie wirtualnym hejtu czy przemocy słownej. Nierzadko pojawia się depresja i sięganie po alkohol. Uzależnienia powodują poważne problemy psychiczne i wpływają na życie całych rodzin, zwłaszcza w tak trudnym okresie, jak czas lockdownu. 

Projekt „Otwórz się na pomoc” pomoże zmierzyć się z tymi problemami. Składa się on z 2 elementów. 

 • Pierwszy to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i Internetu oraz filmy skierowane do ich rodziców i opiekunów, które mają pomóc dzieciom i młodzieży i ich rodzinom w walce z uzależnieniem od internetu i innymi problemami. Pokieruj w  interaktywnym filmie losami 12-letniego Dominika, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami, zatapiając się w świecie cyfrowego uzależnienia. To jak zakończy się jego historia zależy tylko od Ciebie.
 • Drugi element to poradnik prasowy skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Lesznowola, w którym znajdziemy wiele ciekawych informacji dotyczących zdrowia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji i zapoznania się z filmami i poradnikiem prasowym.

Po pomoc można zgłaszać się do:

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych
  , 05-506 Lesznowola, ul. Gminna 60
  tel.:  22 757 92 32 wew. 214
  e-mail:  gkrpa@lesznowola.pl
 • Punkt Interwencji Kryzysowej
  ul. Józefa Górskiego 4 A, 05-552 Mroków
  tel.: 22 757 68 20 i 22 736 31 21
  e-mail: poik@piaseczno.pl 
 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
  dla dzieci i młodzieży (ŚCZP) w Piasecznie
  Rejestracja od poniedziałku do piątku
  w godz. 9.00-21.00 tel.: 22 757 68 20
 • Psycholog tel.: 609 513 818
  ul. Torowa 8 Nowa Iwiczna poniedziałki 16.00-19.00
  świetlica przy Kaplicy w Lesznowoli ul. Szkolna 3
  środy w godz. 9.00-13.00
 • Terapeuta uzależnień tel.: 530 600 630
  świetlica przy Kaplicy w Lesznowoli ul. Szkolna 3
  czwartki w godz. 10.00-14.00
 • Infolinia Anonimowych Alkoholików
  codziennie w godz. 8.00-22.00
  tel.: 801 033 242
 • Bezpłatna Linia Wsparcia dla Osób po Stracie
  Bliskich „Nagle Sami

  od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00-20.00
  tel.: 800 108 108
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki
  -Narkomania”

  codziennie w godz. 16.00-21.00
  tel.: 801 199 990
 • Telefon zaufania dla osób w kryzysie
  psychicznym, związanym z epidemią koronawirusa
  Fundacji Znajdź Pomoc
  od poniedziałku do piątku, w godz. 17.00-20.00
  tel.: 800 220 280
 • Policyjny Telefon Zaufania
  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  tel.: 800 120 226 

 

POWRÓT