czas wolny KULTURALNIE

Zadania z zakresu upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy Lesznowola realizują dwie prężnie działające jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli (GOK) oraz Gminna Biblioteka Publiczna (GBP). Bogaty katalog różnorodnych zajęć i ciekawych inicjatyw sprawił, że zarówno Gminny Ośrodek Kultury jaki i Gminna Biblioteka Publiczna stały się instytucjami odgrywającymi ważną rolę kulturalno – oświatową w życiu społeczności lokalnej Gminy Lesznowola.

Adresy internetowe placówek:
GOK www.gok-lesznowola.pl/
GBP www.bp-lesznowola.pl

Gminny Ośrodek Kultury – jak do nas trafić?

 

SIEDZIBA GŁÓWNA

Filia w MYSIADLE

w NOWEJ IWICZNEJ

w MAGDALENCE

w ŁAZACH

we WŁADYSŁAWOWIE

w WÓLCE KOSOWSKIEJ

ŚWIETLICA INTEGRACYJNA W ŁAZACH

ŚWIETLICA INTEGRACYJNA W ZGORZALE

ŚWIETLICA OSP MROKÓW

ŚWIETLICA OSP NOWA WOLA

Gminna Biblioteka Publiczna – jak do nas trafić? 

 

SIEDZIBA GŁÓWNA W MAGDALENCE

Filia w ŁAZACH

Filia w MROKOWIE

Filia w MYSIADLE

PUNKT BIBLIOTECZNY W ZAMIENIU

Godziny pracy Bibliotek

Poniedziałek 11.00 – 18.00
Wtorek 11.00 – 18.00
Środa 9.00 – 16.00
Czwartek 11.00 – 18.00
Piątek 11.00 – 18.00

Uwaga! W soboty można odwiedzić Bibliotekę w Mysiadle, która jest czynna w godz. 9.00 – 13.00.

 

Duże imprezy gminne

Święto Gminy Lesznowola – to święto lokalnej społeczności dające możliwość zaprezentowania się artystom, firmom, organizacjom i stowarzyszeniom oraz uczniom szkół działającym na terenie naszej gminy. Podczas pikniku prezentują się utalentowani mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście – zespoły muzyczne, kabarety i artyści z różnych stron Polski. Program artystyczny, a także oferta rozrywkowa (np. wesołe miasteczko dla dzieci) i handlowa (gastronomia, stoiska z rękodziełem) jest bardzo szeroka i różnorodna.
Święto Gminy Lesznowola już na stałe wpisało się do katalogu imprez gminnych i co roku przyciągają całe rodziny.

Wielki Przegląd Twórczości „Uczestników Zajęć Cyklicznych GOK Lesznowola pt. „Gruszki na wierzbie„. Podczas imprezy prezentują się wszystkie sekcje i grupy wiekowe. Przegląd taki pozwala corocznie spotkać się wszystkim uczestnikom zajęć ze wszystkich miejscowości gminy w jednym miejscu, poznać się i zintegrować, a przy okazji pochwalić swoimi umiejętnościami i talentami. Przedsięwzięciu towarzyszy Wielka Wystawa Uczestników Zajęć Plastycznych wszystkich GOK-owskich pracowni, pracowni modelarskiej, fotograficznej oraz pokaz filmów krótkometrażowych powstałych w pracowni filmowej.

Na dużą uwagę zasługują organizowane od kilku lat Gminne Teatralia.

Dzieci i młodzież z terenu całej gminy przygotowują w zespołach przedstawienia teatralne, często z elementami śpiewu i tańca i na ten jeden dzień stają się prawdziwymi aktorami. Uczestnicy wykonują również – pod opieką instruktorów – dekoracje scenograficzne.Teatralia takie trwają zwykle dwa dni – dzień pierwszy dla dzieci, a drugi dzień – dla młodzieży. Kończą się uroczystą Galą, podczas której wręczane są dyplomy, cenne nagrody oraz statuetki dla najlepszych.

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Lesznowola GRAND PRIX POLSKI GD DANCE SHOW.
To widowisko taneczne, w którym bierze udział kilkaset par tanecznych z całej Polski, które rywalizują w ponad 30 kategoriach tanecznych. GD DANCE SHOW organizowany jest w Gminie Lesznowola już od ponad 10 lat. Turniej cieszy się dużą popularnością wśród zawodników, a także liczne zgromadzonej publiczności – m.in. ze względu na atrakcje towarzyszące zawodom.

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Tęcza”
www.tecza.lesznowola.pl

Bardzo ważnym elementem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest zespół śpiewaczy „Tęcza”, istniejący od ponad 35 lat (w 2011 r. obchodził jubileusz 25-lecia). Zespół prowadzony jest przez etnomuzykologa dra Tomasza Nowaka oraz pana Grzegorza Toporowskiego. Zespół występuje w barwnych strojach wilanowskich i kultywuje tradycje ludowe nie tylko naszego regionu. Szczególne miejsce w repertuarze zespołu zajmują widowiska obrzędowe: „Wesele wilanowskie”, „Gaik wielkanocny w Lesznowoli”, oraz „Zapusty wilanowskie” – stanowiące syntetyczną formę prezentacji folkloru muzycznego, tanecznego, słownego, plastyki obrzędowej i stroju własnego regionu (Mazowsze Polne, strój wilanowski). W repertuarze zespół posiada także pieśni religijne, patriotyczne i obrzędowe.
TECZA Jest zwycięzcą blisko 40-stu przeglądów i festiwali w całej Polsce. Zespół został uhonorowany dwiema prestiżowymi nagrodami – Nagrodą im. Władysława Orkana, którą wręczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Odznaczeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla polskiej kultury” dla opiekuna zespołu dra Tomasza Nowaka.
Pierwszą płytę – „Kolędowanie” – „Tęcza” nagrała w grudniu 2005 r.. W kwietniu 2008 r. ukazała się druga płyta zatytułowana „A jak śpiewać…”, prezentująca głównie opracowane pieśni ludowe i popularne.

Zespół Śpiewaczy TECZA występował na terenie całego kraju zdobywając blisko czterdzieści nagród i wyróżnień, m. in.: trzykrotnie Grand Prix (XXVI Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych w Warszawie, IV Festiwal Kabaretów, Zespołów i Chórów Seniora w Warszawie, oraz Przegląd Zespołów Wokalno-Instrumentalnych „Jak to dawniej bywało” w Warszawie), sześciokrotnie tytuł Laureata podczas Międzywojewódzkich Spotkań Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie, pięciokrotnie I Miejsce na Przeglądach Amatorskich Zespołów Artystycznych w Warszawie, dwukrotnie Nagrody podczas Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych, dwukrotnie II miejsce (I Festiwal Chleba w Mińsku Mazowieckim oraz X Ogólnopolski Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim); wielokrotnie III miejsce i wyróżnienie podczas Mazowieckich Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Mazowieckim oraz Ogólnopolskiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych w Kielcach.

GALERIA

POWRÓT