zabytki i miejsca pamięci

DERDY – Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Ośrodek mieści się w parku o pow.12,7 ha objętego ochroną konserwatora zabytków. Podlega jej zieleń przy klasztorze oraz park leśny zał. w XVIII w. Na jego terenie pomniki przyrody – 3 dęby szypułkowe.

JANCZEWICE – wieś założona w 1838 r. poprzez wyłączenie z dóbr Lesznowola. We wsi:

    • kapliczka przydrożna słupowa z XIX wieku, przebudowana w 1950 r.;
    • pozostałości cmentarza żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w 1914 r., założonego w 1915 r. Położony przy drodze z Janczewic do Lesznowoli, zdewastowany, bez nagrobków.

JASTRZĘBIEC – we wsi znajduje się Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN Zakład Doświadczalny w Jastrzębcu (Do 29 kwietnia 2020 r. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Zakład Doświadczalny w Jastrzębcu), na terenie dawnego zespołu parkowo-dworskiego. Zachowały się: dwór murowany z końca XVIII wieku, zabudowania gospodarcze z początku XIX w. (obora, spichlerz, stajnie) oraz park o pow. 5,99 ha o nie czytelnym już układzie pierwotnym. Całość zespołu pod opieką konserwatorską.

Budynek PAN Jastrzębiec - Budynek "C"

Dwór w Jastrzębcu

LESZNOWOLA

    • Dwór z drugiej połowy XVIII w., przebudowany ok.1950 r., otaczają go pozostałości parku podworskiego z zachowanymi elementami geometrycznymi z XVIII w. o powierzchni 2,4 ha. Dwór i park są umieszczone w rejestrze Konserwatora Zabytków.
    • Kapliczka przydrożna z 1776 r. fundacji H. Jakubowskich, z rzeźbą kamienną św. Jana Nepomucena datowaną na koniec XVIII w., obecnie usytuowana przy kaplicy rzymskokatolickiej (ul.Szkolna 3), odnowiona  przez Gminę Lesznowola.
W centralnej cześci zdjęcia aleja prowadząca do żóltego budynku, po bokach wysokie drzewa

Dwór w Lesznowoli

Rzeźba Św. Jana Nepomucena trzymającego krzyż

Figura św. Nepomucena
w Lesznowoli

ŁAZY – na terenach PGR zachowane pozostałości parku podworskiego, którego początki datowane są na XVIII w. W nim i w pobliżu drogi pomniki przyrody – dwa jesiony wyniosłe.

MAGDALENKA – Miejsce Straceń. W lesie znajduje się pomnik na miejscu egzekucji w dniu 28 maja 1942 r. więźniów: 208 z Pawiaka i 15 więźniarek z Ravensbruck. Na miejscowym cmentarzu w 8 kwaterach spoczywają pomordowani więźniowie przeniesieni tam po ekshumacji w 1946 r.

MROKÓW – istnienie wsi odnotowano już w 1293-96 roku w spisie wsi parafii Diecezji Warszawskiej. W miejscowości znajduje się zachowany park krajobrazowy (o pow. 4,1 ha) w sąsiedztwie stawów rybnych. Pochodzi z XIX w. z elementami z XVII i XVIII w. Wśród zadrzewienia pomnikowe 3 wiązy szypułkowe. W otoczeniu parku stoi drewniany dwór z końca XVIII w. Całość obecnie stanowi własność prywatną.

Dwór w Mrokowie

MYSIADŁO – nazwa miejscowości pochodzi od bagna Myszadla (od słowa mech) widocznego na planie z 1780 r. We wsi zachowała się do dzisiaj willa Ryszarda Eizelego, potomka kolonistów niemieckich.

Jasny budynek w centralnej części zdjęcia.

STARA IWICZNA – miejscowość założona przez kolonistów niemieckich. W 1843 r. powstaje pierwszy filialny kościół ewangelicko- augsburski, w 1893 r. na jego miejscu postawiono nowy murowany kościół istniejący do dziś. Obok cmentarz z 1850 r. ze starymi nagrobkami. W 1979 r. zespół kościelny zostaje odkupiony przez Kościół katolicki. Po niezbędnym remoncie erygowano w 1983 r. parafię rzymsko-katolicką pw. Zesłania Ducha Świętego.

na trawie trzy płyty nagrobne, po prawej mór z czerwonej cegły
W centralnej cześci figura anioła, po lewej od widza zielone drzewa

ZAMIENIE – w miejscowości zachowane resztki parku podworskiego. Na jego terenie pomnik przyrody – 200-letni wiąz szypułkowy. 

POWRÓT