Konsultacje lokalne

Jastrzębiec

Do 20 czerwca trwają konsultacje społeczne społeczne z mieszkańcami miejscowości Jastrzębiec w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Jastrzębiec – część wsi Garbatka na Jastrzębiec – wieś.

Ważne! Zmiana rodzaju miejscowości „Jastrzębiec – część wsi Garbatka” na „Jastrzębiec – wieś” nie spowoduje dla osób zameldowanych i zamieszkujących miejscowość Jastrzębiec zmiany dotychczasowego adresu zameldowania i zamieszkania, a tym samym nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Konsultacje trwały do 20 czerwca 2022 r.

Ulica Kuropatwy w Mysiadle

Konsultacje zostały zakończone. Z wypracowanym rozwiązaniem projektowym można się zapoznać na stronie www Miasta i Gminy Piaseczno, pod adresem:

POWRÓT