Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Pokój nr: 108

Kierownik: Agnieszka Adamus

Tel. wew.: 121

Tel. bezpośredni: 22 708 91 21 

e-mail:agnieszka.adamus@lesznowola.pl

Pracownicy: 

1. Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

2. Do zakresu działania Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami w szczególności należy:

1) tworzenie i opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy;

2) przygotowywanie informacji prasowych oraz pisemnych stanowisk i oświadczeń organów Gminy;

3) opracowanie projektu raportu o stanie Gminy;

4) współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi w zakresie promocji Gminy;

5) prowadzenie BIP zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi BIP;

6) koordynowanie przedsięwzięć związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych;

7) redagowanie kwartalnika Biuletyn Informacyjny Gminy Lesznowola – tworzenie i pozyskiwanie tekstów, współpraca z grafikiem oraz drukarnią;

8) redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy lesznowola.pl;

9) obsługa mediów społecznościowych, prowadzenie fanpage Urzędu na Facebooku oraz konta Gminy na Instagramie;

10) obsługa Gminnego Systemu Powiadamiania SMS (z wyłączeniem komunikatów z zakresu zarządzania kryzysowego);

11) prowadzenie spraw związanych z Honorowym Patronatem Wójta Gminy Lesznowola;

12) organizacja i obsługa imprez promujących Gminę oraz wspieranie innych imprez o charakterze promocyjnym organizowanych na terenie Gminy;

13) promowanie Gminy w celu pozyskania inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości;

14) przyjmowanie delegacji, organizowanie konferencji, debat i spotkań okolicznościowych;

15) opracowywanie ankiet konkursowych w ogólnopolskich i regionalnych programach konkursowych adresowanych do samorządów;

16) sporządzanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń gminnych;

17) zamawianie gminnych materiałów promocyjnych;

18) przekazywanie do publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu;

19) bieżąca współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi o podobnym charakterze w innych instytucjach.

POWRÓT