Kwartalnik gminny

Zapraszamy do lektury naszego gminnego kwartalnika!

Kontakt do Redakcji: biuletyn@lesznowola.pl  

Aktualne wydanie Biuletynu

W centralnym miejscu wiklinowy koszyk z kolorowymi jajkami obok brązowa kura. W prawym górnym rogu napis Biuletyn informacyjny Gminy Lesznowla
Biuletyn informacyjny nr 76, wydanie świąteczne z informatorem dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

PORADNIK OGRODNICZY LEŚNEJ GRUPY ROBOCZEJ

POWRÓT