Profilaktyka zdrowotna

Szczepienia przeciw grypie w sezonie 2022/2023

Jak będą prowadzone szczepienia przeciw grypie w sezonie 2022/2023?

Szczepionki przeciw grypie w sezonie 2022/2023 będą dostępne w ramach refundacji:

 • bezpłatnie osobom w wieku 75+ oraz kobietom w ciąży,
 • z 50% refundacją: osobom w wieku 65+, dzieciom po ukończeniu 6 miesiąca życia, a przed ukończeniem 18 lat, osobom w wieku 18-65 lat z dodatkowymi chorobami,
 • pozostałym grupom – odpłatnie (koszt preparatu),
 • niektóre samorządy będą realizowały bezpłatne programy szczepień seniorów.

Szczepienia będą wykonywane w podmiotach leczniczych (szczepienia dzieci i dorosłych) i ogólnodostępnych aptekach (szczepienia dorosłych).

Badania kwalifikacyjne przed szczepieniem osoby dorosłej może przeprowadzić:

 • lekarz,
 • felczer,
 • lekarz dentysta,
 • pielęgniarka,
 • położna,
 • ratownik medyczny,
 • fizjoterapeuta,
 • diagnosta laboratoryjny,
 • farmaceuta.

Badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem dzieci prowadzi wyłącznie lekarz.

W każdej sytuacji przed wykonaniem szczepienia potrzebna jest recepta.

Wykonanie szczepienia będzie odnotowane w elektronicznej Karcie Szczepień.

Więcej informacji o szczepieniach na stroniehttps://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/?strona=9#komu-przysluguja-refundowane-szczepionki-przeciw-grypie-w-sezonie-2022/2023

W górnym prawym rogu znajduje sie obrazek, na którym znajduje się pielęgniarką ze strzykawka i kobieta.

Dziękujemy za udział w ankiecie badającej potrzeby w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zachęcamy do lektury analizy wyników konsultacji społecznych!

Badanie ankietowe dotyczące profilaktyki zdrowotnej zostało przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy w dniach od 15 do 30 października br. Ankieta miała charakter  poglądowy i dotyczyła problemów zdrowotnych mieszkańców oraz ich oczekiwań co do badań, szczepień profilaktycznych oraz rehabilitacji. Wyniki odzwierciedlają skalę zainteresowania programami zdrowotnymi oraz rodzajem usług, które mogłyby być oferowane przez Gminę.

Podsumowanie wyników konsultacji.

Grupa mieszkańców, która wzięła udział w ankiecie prawie jednogłośnie stwierdziła, że profilaktyka zdrowotna jest ważna. Większość ankietowanych to osoby przed 50 rokiem życia, które stan zdrowia swój i rodziny oceniają jako dobry. Można przypuszczać, że wpływ na dobrą kondycję zdrowotną ma aktywność ruchowa i regularne ćwiczenia oraz badania profilaktyczne.

Ankietowani jako główne problemy zdrowotne wymienili choroby układu krążenia i narządu ruchu.
Na tej podstawie można wnioskować, że w profilaktyce zdrowotnej istotne miejsce powinna zająć aktywność ruchowa wpajana od najmłodszych lat, która zapobiegałaby wielu chorobom, zdrowa dieta oraz rehabilitacja.

Większość ankietowanych to zwolennicy szczepień, którzy zapewne chętnie skorzystaliby ze szczepień przeciw grypie, kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz meningokokom. Inne badania, na które ankietowani licznie wskazali to mammografia, cytologia oraz morfologia.

Jednym z priorytetów Gminy jest budowanie społeczeństwa ludzi zdrowych. Opracowując programy zdrowotne Gmina Lesznowola będzie starała się brać pod uwagę odpowiedzi mieszkańców zamieszczone w ankiecie, żeby jak w największym stopniu sprostać ich oczekiwaniom.

Zapraszamy do lektury szczegółowej analizy badań ankietowych – plik do pobrania z załącznika.

AKTUALNOŚCI

Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Grupa LUX MED zaprasza do udziału w badaniach, które są w pełni finansowane przez NFZ – pacjent otrzymuje refundację na badanie (kolonoskopia), lek przygotowujący do badania, znieczulenie oraz pobranie wycinków.

Badania wykonywane są w Szpitalu św. Elżbiety należącym do Grupy LUX MED w Warszawie na ul. Goszczyńskiego 1.

Wszelkie informacje włącznie z ankietą oraz pomocą w jej wypełnieniu pacjent otrzymuje podczas rozmowy z konsultantem. Tel. 22 434 00 20.

POWRÓT
Osoby w różnym wieku, na polu tekstowym m.in. napisy: program Badań Przesiweowych Raka jelita Grubego. Weź udział w bezpłatnej akcji profilaktycznej.