Profilaktyka zdrowotna

Dziękujemy za udział w ankiecie badającej potrzeby w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zachęcamy do lektury analizy wyników konsultacji społecznych!

Badanie ankietowe dotyczące profilaktyki zdrowotnej zostało przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy w dniach od 15 do 30 października br. Ankieta miała charakter  poglądowy i dotyczyła problemów zdrowotnych mieszkańców oraz ich oczekiwań co do badań, szczepień profilaktycznych oraz rehabilitacji. Wyniki odzwierciedlają skalę zainteresowania programami zdrowotnymi oraz rodzajem usług, które mogłyby być oferowane przez Gminę.

Podsumowanie wyników konsultacji.

Grupa mieszkańców, która wzięła udział w ankiecie prawie jednogłośnie stwierdziła, że profilaktyka zdrowotna jest ważna. Większość ankietowanych to osoby przed 50 rokiem życia, które stan zdrowia swój i rodziny oceniają jako dobry. Można przypuszczać, że wpływ na dobrą kondycję zdrowotną ma aktywność ruchowa i regularne ćwiczenia oraz badania profilaktyczne.

Ankietowani jako główne problemy zdrowotne wymienili choroby układu krążenia i narządu ruchu.
Na tej podstawie można wnioskować, że w profilaktyce zdrowotnej istotne miejsce powinna zająć aktywność ruchowa wpajana od najmłodszych lat, która zapobiegałaby wielu chorobom, zdrowa dieta oraz rehabilitacja.

Większość ankietowanych to zwolennicy szczepień, którzy zapewne chętnie skorzystaliby ze szczepień przeciw grypie, kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz meningokokom. Inne badania, na które ankietowani licznie wskazali to mammografia, cytologia oraz morfologia.

Jednym z priorytetów Gminy jest budowanie społeczeństwa ludzi zdrowych. Opracowując programy zdrowotne Gmina Lesznowola będzie starała się brać pod uwagę odpowiedzi mieszkańców zamieszczone w ankiecie, żeby jak w największym stopniu sprostać ich oczekiwaniom.

Zapraszamy do lektury szczegółowej analizy badań ankietowych – plik do pobrania z załącznika.

POWRÓT