Profilaktyka zdrowotna

Szczepienia przeciw grypie w sezonie 2023/2024

Jak będą prowadzone szczepienia przeciw grypie w sezonie 2023/2024

Szczepionki przeciw grypie w sezonie 2023/2024 będą dostępne w ramach refundacji:

 • bezpłatnie dzieciom od 6 miesiąca życia do ukończenia 18 lat,
 • bezpłatnie osobom w wieku 65+ oraz kobietom w ciąży,
 • z 50% refundacją osobom w wieku 18-64 lat
 • niektóre samorządy będą realizowały bezpłatne programy szczepień seniorów.

Szczepienia będą wykonywane w podmiotach leczniczych (szczepienia dzieci i dorosłych) i ogólnodostępnych aptekach (szczepienia dorosłych).

Badania kwalifikacyjne przed szczepieniem osoby dorosłej może przeprowadzić:

 • lekarz,
 • felczer,
 • lekarz dentysta,
 • pielęgniarka,
 • położna,
 • ratownik medyczny,
 • fizjoterapeuta,
 • diagnosta laboratoryjny,
 • farmaceuta.

Badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem dzieci prowadzi wyłącznie lekarz.

W każdej sytuacji przed wykonaniem szczepienia potrzebna jest recepta.

Wykonanie szczepienia będzie odnotowane w elektronicznej Karcie Szczepień.

Więcej informacji o szczepieniach na stronie https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/?strona=9#jak-wyglada-refundacja-szczepionek-przeciw-grypie-w-sezonie-2023/2024

W prawym górnym rogu znajduje się obrazek pielęgniarki i osoby szczepionej.

Przychodnie ŚWIAT ZDROWIA Centrum Medyczne (wcześniej SALUS) w Magdalence i w Mrokowie zapewniają mieszkańcom Gminy Lesznowola podstawową opiekę zdrowotną, opiekę specjalistyczną oraz stomatologiczną zarówno w ramach kontraktów z NFZ jak i komercyjnie. W tych przychodniach można korzystać z następujących programów profilaktycznych:

 • Program profilaktyczny chorób układu krążenia (CHUK) – ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia.
 • Program profilaktyczny gruźlicy – ma na celu objęcie wczesną opieką pacjentów chorych na gruźlicę, podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację.
 • Program profilaktyczny raka szyjki macicy – ma na celu zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy.
 • Program Profilaktyczny „Sercu na Ratunek”  – KORDIAN – ma na celu wzrost świadomości oraz zwiększenie wykrywalności chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej.
 • Pilotaż wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu przy bilansie 2-latka – współpraca z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka, zaburzenia najczęściej objawiają się między 2, a 3 rokiem życia, w ramach bilansu 2.latka lekarz dodatkowo przeprowadzi badanie w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 • Program profilaktyczny 40+ – ogólna diagnostyka w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.
 • Program profilaktyczny chorób odkleszczowych – w SALUS Magdalenka.
 • Program darmowych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV dla dzieci w wieku 12 i 13 lat.
 • Sezonowe szczepienia przeciwko grypie.
 • Szczepienia przeciw COVID-19.
 • Program profilaktyczny raka jamy ustnej – program realizowany we współpracy z Fundacją „Z uśmiechem przez życie” powołanej do walki z nowotworem jamy ustnej.
 • Testy HCV z fundacji Urszuli Jaworskiej – badania przesiewowe w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.
 • Narodowe Badanie Pomiaru Cukru – realizowany we współpracy z Fundacją NEUCA, polega na badaniu poziomu cukru oraz wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta pod kątem zagrożenia cukrzycowego.
 • Badania densytometryczne – możliwość wykonania badań densytometrycznych w zaplanowanych terminach, w OSTEOBUSie podstawianym na terenie przy przychodni.
 • Badania mammograficzne – możliwość wykonania badań mammograficznych w zaplanowanych terminach, w MAMMOBUSie podstawianym na terenie przy przychodni.

Dziękujemy za udział w ankiecie badającej potrzeby w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zachęcamy do lektury analizy wyników konsultacji społecznych!

Badanie ankietowe dotyczące profilaktyki zdrowotnej zostało przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy w dniach od 15 do 30 października br. Ankieta miała charakter  poglądowy i dotyczyła problemów zdrowotnych mieszkańców oraz ich oczekiwań co do badań, szczepień profilaktycznych oraz rehabilitacji. Wyniki odzwierciedlają skalę zainteresowania programami zdrowotnymi oraz rodzajem usług, które mogłyby być oferowane przez Gminę.

Podsumowanie wyników konsultacji.

Grupa mieszkańców, która wzięła udział w ankiecie prawie jednogłośnie stwierdziła, że profilaktyka zdrowotna jest ważna. Większość ankietowanych to osoby przed 50 rokiem życia, które stan zdrowia swój i rodziny oceniają jako dobry. Można przypuszczać, że wpływ na dobrą kondycję zdrowotną ma aktywność ruchowa i regularne ćwiczenia oraz badania profilaktyczne.

Ankietowani jako główne problemy zdrowotne wymienili choroby układu krążenia i narządu ruchu.
Na tej podstawie można wnioskować, że w profilaktyce zdrowotnej istotne miejsce powinna zająć aktywność ruchowa wpajana od najmłodszych lat, która zapobiegałaby wielu chorobom, zdrowa dieta oraz rehabilitacja.

Większość ankietowanych to zwolennicy szczepień, którzy zapewne chętnie skorzystaliby ze szczepień przeciw grypie, kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz meningokokom. Inne badania, na które ankietowani licznie wskazali to mammografia, cytologia oraz morfologia.

Jednym z priorytetów Gminy jest budowanie społeczeństwa ludzi zdrowych. Opracowując programy zdrowotne Gmina Lesznowola będzie starała się brać pod uwagę odpowiedzi mieszkańców zamieszczone w ankiecie, żeby jak w największym stopniu sprostać ich oczekiwaniom.

Zapraszamy do lektury szczegółowej analizy badań ankietowych – plik do pobrania z załącznika.

AKTUALNOŚCI

Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Grupa LUX MED zaprasza do udziału w badaniach, które są w pełni finansowane przez NFZ – pacjent otrzymuje refundację na badanie (kolonoskopia), lek przygotowujący do badania, znieczulenie oraz pobranie wycinków.

Badania wykonywane są w Szpitalu św. Elżbiety należącym do Grupy LUX MED w Warszawie na ul. Goszczyńskiego 1.

Wszelkie informacje włącznie z ankietą oraz pomocą w jej wypełnieniu pacjent otrzymuje podczas rozmowy z konsultantem. Tel. 22 434 00 20.

POWRÓT
Osoby w różnym wieku, na polu tekstowym m.in. napisy: program Badań Przesiweowych Raka jelita Grubego. Weź udział w bezpłatnej akcji profilaktycznej.