wiceprzewodnicząca

Anna Lasek

Okręg wyborczy nr 3.

Pełnione funkcje: 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

Pracuje w komisjach: 

– Polityki Gospodarczej

Kontakt do Radnej:

tel.: 668 193 535
e-mail: anna.lasek@lesznowola.pl

POWRÓT