karta mieszkańca I BILET METROPOLITALNY

Oferta skierowana jest do:

  • osób fizycznych zamieszkujących w Gminie Lesznowola, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie oraz ich dzieci w wieku od 7 do 26 lat, uczących się oraz pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów), mających status ucznia lub studenta i wspólnie z nimi zamieszkujących,
  • osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały w Gminie Lesznowola, opłacających w Gminie Lesznowola podatek rolny.

Aby otrzymać Bilet Metropolitalny – Lesznowolską Kartę Mieszkańca należy wypełnić wniosek i złożyć w Urzędzie Gminy, przedkładając do wglądu:

  • oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola,
  • oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola w przypadku współmałżonka nie osiągającego dochodu – do wglądu oryginał wspólnego PIT,
  • wydrukowaną pierwszą stronę formularza PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), w przypadku rozliczania się z podatku za pośrednictwem Internet-u,
  • decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego za dany rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osób, które zamieszkały na stałe w Gminie Lesznowola w trakcie roku kalendarzowego – oryginał formularza ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie albo wydrukowaną pierwszą stronę formularza ZAP-3 oraz wydrukowane UPO, jeśli został on złożony za pośrednictwem Internet-u

oraz załączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne (może być na nośniku).

Bilet Metropolitalny – Lesznowolską Kartę Mieszkańca można otrzymać w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, pok. 19 tel.: 22 708 93 60.

WAŻNE!

Kartę Mieszkańca można otrzymać przesyłając na adres: bilet@lesznowola.pl skan czytelnie wypełnionego i podpisanego wniosku, skan dokumentu potwierdzającego rozliczanie podatku w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie oraz skan zdjęcia w odrębnym pliku.

DOŁADOWANIA

Od dnia 01.06.2022 r. wprowadzona została możliwość doładowania Biletu Metropolitalnego we wszystkich biletomatach stacjonarnych i pojazdowych. Na terenie naszej gminy biletomat stacjonarny znajduje się na stacji PKP w Nowej Iwicznej. więcej informacji na stronie ZTM: https://www.wtp.waw.pl/newsy/2022/05/27/bilet-metropolitalny-doladujesz-w-biletomacie/

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny tel.: 22 708 93 60 lub 22 708 92 18; 22 708 91 31 w poniedziałki w godz. 9.30-17.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

Pliki do pobrania:

POWRÓT