WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Pokój nr: 02

Tel. wew.: 124

Tel. bezpośredni: 22 708 91 24
 

Główny specjalista – Sylwia Borowska

e-mail: sylwia.borowska@lesznowola.pl

Pomoc administracyjna – Zofia Duda

e-mail: zofia.duda@lesznowola.pl

1. Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Wójtowi.

2. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej, w szczególności należy:

  • przygotowanie do akceptacji Wójta propozycji kwartalnych planów kontroli komórek organizacyjnych Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek dotowanych przez Gminę;  
  • przeprowadzanie kontroli zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej;
  • dokonywanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy;
  • udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym zakresie;
  • przedstawianie Wójtowi projektu zaleceń pokontrolnych;
  • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie prowadzonych kontroli;
  • wykonywanie na polecenie Wójta kontroli doraźnych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
POWRÓT