STRAŻ POŻARNA

TEL. ALARMOWY: 998

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Staszica 19, tel. 22 756 72 43

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrokowie – tel. 22 756 18 66, 666 900 858
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli – tel. 22 756 73 10
Ochotnicza Straż Pożarna w Zamieniu – 998/112 

POWRÓT