urząd

Budynek Urzedu Gminy Lesznowola

Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

tel. 22 708 91 11
fax 22 757 92 70
e-mail: gmina@lesznowola.pl, wojt@lesznowola.pl
kontakt prasowy: prasa@lesznowola.pl

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Lesznowola:
55 8022 0000 0000 0257 2000 0018

Nr konta dot. Odpadów Komunalnych:
64 9288 0001 5500 0257 2000 0200

Adres skrytki ePuap: /apq4u8b94x/SkrytkaESP

link do sesji online: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/712/rada-gminy-lesznowola.htm

NIP: 123-12-20-334

Wszelkie FAKTURY ZA WYKONANE DOSTAWY I USŁUGI należy wystawiać na adres:
Gmina Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola
NIP: 123-12-20-334

Godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałki – 9.30 – 17.30
wtorki – piątki – 8.00 – 16.00

Wójt Gminy

Korespondencja w sprawie Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowolapatronaty@lesznowola.pl

(wzór Wniosku do pobrania TUTAJ)

Zastępca Wójta

Zapisy w sekretariacie – tel. 22 708 91 01

Dowody osobiste – rezerwacja wizyty!
W celu załatwienia sprawy związanej z wyrobieniem dowodu osobistego, należy wcześniej zadzwonić i umówić się na wizytę w Urzędzie Gminy. Zapisy odbywają się telefonicznie, w godzinach pracy Urzędu: 22 70 89 122.
W przypadku wolnych terminów w danym dniu, również będą obsługiwane osoby, które zgłoszą się do Urzędu bez wcześniejszego zapisu.

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego filia w Lesznowoli przyjmuje interesantów w:

poniedziałki 9.30 – 17.00
wtorek, środa, czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 15.00

W celu załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdu oraz zgłoszenia wszelkich zmian dotyczących pojazdów już zarejestrowanych, należy wejść na stronę: bezkolejki.eu/lesznowola i dokonać rejestracji do kolejki.  Jeżeli do rejestracji lub zmiany jest więcej niż jeden pojazd, należy zarezerwować terminy na każdy pojazd osobno.

KASA

Z dniem 1 czerwca 2021 r. zostaje zlikwidowany punkt kasowy w budynku Urzędu Gminy Lesznowola. Opłaty z tytułu podatków lokalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać na indywidualne numery kont, natomiast opłaty skarbowe, jak np. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie dotyczące rewitalizacji, odpisy aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa itp., na konto Urzędu Gminy:

Referaty przyjmują interesantów w dni robocze w godzinach pracy Urzędu.

Kontakt z Redakcją Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola: biuletyn@lesznowola.pl

Telefon ogólny do Urzędu Gminy Lesznowola – 22 708 91 11

Referat/samodzielne stanowisko

Kierownik/osoba odpowiedzialna

Nr pok.

Nr wew. tel.

Marta Natalia Maciejak

100

wew. 101

Marcin Szost

104

wew. 101

Anna Pogorzelska

100A

wew. 101

Jan Wysokiński

106

wew. 302

Dorota Czajkowska

12

wew. 213

Andrzej Pawłowski

03

Maciej Kołakowski

01

wew. 111

Robert Gadzinowski

110

Bogdan Gawlik

110

Janina Szulowska

ul. Gminna 66
05-506 Lesznowola

wew. 212

Zofia Duda
(Sylwia Borowska )

03

wew. 124

Anna Gawrych

114

wew. 109, 110

Karolina Pichnej

105

wew. 145, 207

Grażyna Brzozowska

21, 19

wew. 118, 119, 127

Andrzej Wiatrak

ul. Osiedlowa 2B
05-500 Mysiadło

512 582 128
513 525 302

p.o. Łukasz Gąsiorowski

ul. Przyszłości 8
05-552 Łazy

tel. 22 700 01 01 wew. 109

Dorota Czajkowska

13

wew. 218, 131

Irmina Świtek

6

wew. 108, 112

Marzena Chmiel

103

wew. 128, 208

Agnieszka Adamus

108

wew. 121, 266

Joanna Żurkowska-Beta

2

wew. 123, 132

Beata Kuć

17

wew. 216, 226

Ewa Laskus

10

wew. 117, 217, 231

Hanna Borowska

8, 15

wew. 141, 142, 195, 215

Sprawy Obywatelskie i Ewidencja
Bożena Poterała, Joanna Barańska,
Ewa Orłowska, Agnieszka Borowska
Agnieszka Książek

Działalność Gospodarcza
Łucja Jaworska

3, 5

107

wew. 122, 219

wew. 220

Marek Walczak

107

wew. 301

Radosław Dąbrowski

112

wew. 130, 202, 203, 281

Tomasz Dziubak-Wysokiński

9

wew. 113
fax 114

Anna Kopeć-Jaskółowska

1

wew. 194

Teresa Kurmanowska

11

wew. 143, 224, 225
fax 22 736 11 84

Wójt

Marta Natalia Maciejak

pok. 102

wew. 101

Zastępca Wójta

 

pok. 102

wew. 101

Zastępca Wójta

 

pok. 104

wew. 101

Sekretarz

Jan Wysokiński

pok. 5

wew. 302

Skarbnik

 

pok. 12

wew. 213

Biuro Rady

Anna Gawrych

pok. 114

wew. 109, 110

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Łucja Jaworska

pok. 107

wew. 220

Ewidencja Ludności

Bożena Poterała, Joanna Barańska, Ewa Orłowska

pok. 106

wew. 219

Organizacje pozarządowe

Małgorzata Wiśniakowska
(Monika Szulik)

pok. 3
pok. (19)

wew. 144
(wew. 360)

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Janina Szulowska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gminna 66

wew. 212

Referat Dróg i Mostów

Karolina Pichnej

pok. 105

wew. 145, 207

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Grażyna Brzozowska

pok. 19, 21

wew. 118, 119, 127

Referat Gospodarki Komunalnej

ul. Osiedlowa 2B
05-500 Mysiadło

pok. 21, 19

512 582 128
513 525 302

Referat Gospodarki Odpadów Komunalnych

Lech Kilanowski

ul. Przyszłości 8
05-552 Łazy

tel. 22 700 01 01 do 05

Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Dorota Czajkowska

pok. 13

wew. 218, 131

Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji

Irmina Świtek

pok. 6

wew. 108, 112

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Marzena Chmiel

pok. 103

wew. 128, 208

Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Agnieszka Adamus

pok. 108

wew. 121, 266

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Joanna Żurkowska-Beta

pok. 2

wew. 123, 132

Referat Realizacji Budżetu

Ewa Laskus

pok. 10

wew. 117, 227

Referat Realizacji Podatków i Opłat

Hanna Borowska

pok. 8, 15

wew. 141, 142, 195, 215

Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych

Marek Walczak

pok. 107

wew. 301

Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Ewa Gurtowska

pok. 112

wew. 130, 202, 203, 281

Referat Zamówień Publicznych

Tomasz Dziubak-Wysokiński

pok. 9

wew. 113, fax 114

Sprawy Obronności i Wojskowości

Mariusz Jurek

pok. 110

wew. 138

Stanowisko ds. Kontroli wewnętrznej

Zofia Duda, Sylwia Borowska

pok. 3

wew. 124

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Agnieszka Dziuba

pok. 110

wew. 138

Urząd Stanu Cywilnego

Ewa Lewandowska

pok. 1

wew. 122

Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Piasecznie Referat w Lesznowoli

Decyzja Starosty Piaseczyńskiego referat w Lesznowoli wydziału Architektoniczno-Budowlanego zawiesza działanie od dnia 31 maja 2019 r. do odwołania z powodu braków kadrowych. W sprawach prowadzonych w Lesznowoli należy kontaktować się z wydziałem Architektoniczno-Budowlanym w Piasecznie.

UWAGA!
ZAWIESZONA DZIAŁALNOŚĆ

Wydział Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie Referat w Lesznowoli

Teresa Kurmanowska

pok. 11

wew. 143, 224, 225
fax. 22 736 11 84

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Robert Gadzinowski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) e-mail: inspektor@lesznowola.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

a) administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. Dane kontaktowe: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. 22 708 91 11, fax 22 757 92 70., email: rodo@lesznowola.pl;

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: inspektor@lesznowola.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola;

c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi);

d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym;

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja);

g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

POWRÓT