patronat honorowy

PATRONAT HONOROWY WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzenia czy projektu realizowanego na terenie Gminy Lesznowola lub z udziałem jej Mieszkańców. Zasady obejmowania wydarzeń patronatem określa Regulamin Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowola (do pobrania z załącznika). 

W celu uzyskania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lesznowola nad organizowanym przedsięwzięciem należy wypełnić wniosek, a następnie wysłać go pocztą elektroniczną na adres: patronaty@lesznowola.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola. Wzór wniosku znajduje się w załączniku. 

Patronat jako wyróżnienie honorowe nie stanowi deklaracji wsparcia finansowego  danego przedsięwzięcia. 

Pliki do pobrania:

POWRÓT