Bezpłatna pomoc prawna

ROK 2024

Od stycznia 2024 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminie Lesznowola działa w budynku przy ul. Słonecznej 169 (I piętro) w Lesznowoli. Porady prawne będą udzielane przez radcę prawnego z Fundacji Inter Vivos.

Punkt będzie czynny trzy razy w tygodniu:

 • w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-16.00,
 • w piątki w godz. 8.00-12.00.

UWAGA! Obowiązuje telefoniczna REZERWACJA WIZYT. W celu umówienia terminu porady należy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie:

 • tel. (22) 756 62 54 wew. 215 w godzinach 9.00-15.30,
 • tel. (22) 756 62 54 wew. 196 w godzinach 10.00-13.00.

 

ROK 2023

Od stycznia 2023 roku w Urzędzie Gminy Lesznowola działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji, prowadzony przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono.

Porady będą udzielane trzy razy w tygodniu:

 • we wtorki i środy w godz. 8.00-16.00,
 • w czwartki w godz. 8.00-12.00.

UWAGA! Obowiązuje telefoniczna REZERWACJA WIZYT! W celu umówienia terminu porady należy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie:

 • tel. (22) 756 62 54 wew. 215 w godzinach 9.00-15.30,
 • tel. (22) 756 62 54 wew. 196 w godzinach 10.00-13.00.

Wykaz pozostałych punktów bezpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnej mediacji działających na terenie powiatu piaseczyńskiego, znajduje się na stronie BIP Powiatu Piaseczyńskiego pod linkiem: https://bip.piaseczno.pl/public/?id=218377

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje następującym osobom:

 • młodzieży do 26 roku życia,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorom po ukończeniu 65 lat,
 • osobom fizycznym, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Więcej informacji na temat zasad udzielania BEZPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO na stronie www Starostwa Powiatowego

Lata 2022/2021

OGŁOSZENIA Starostwa Powiatowego w Piasecznie dotyczące organizowania bezpłatnej pomocy prawnej w czasie stanu epidemii.

Od 19 października, w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem, nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie udzielane są w formie telefonicznej lub mailowej. Aby uzyskać poradę w formie telefonicznej należy przesłać informację z wnioskiem o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres: poradnictwo@npp.piaseczno.pl podając temat wnioskowanej porady, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. Następnie prawnik skontaktuje się na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu lub adres e-mail.

Dla osób, które nie dysponują środkami technicznymi umożliwiającymi przesłanie wniosku uruchomione zostały również numery telefonów, pod którymi można uzyskać poradę: https://bip.piaseczno.pl/public/?id=218377

Więcej szczegółów: https://bip.piaseczno.pl/public/?id=218377

poradniki

Zachęcamy do korzystania z informatorów dotyczących poszczególnych dziedzin prawa oraz ubezpieczeń.

 

Pliki do pobrania:

2020 rok

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 13 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA NASTĘPUJE ZAWIESZENIE BEZPOŚREDNIEGO UDZIELANIA NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO SPOWODOWANE OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM.

 

DO ODWOŁANIA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA UDZIELANA JEST W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB MAILOWEJ.

W CELU UZYSKANIA PORADY W FORMIE TELEFONICZNEJ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ POD JEDNYM Z NIŻEJ WYMIENIONYCH NUMERÓW TELEFONICZNYCH.

DLA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ: tel. 22 756 61 88, 578 038 369, 509 358 460

DLA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO: tel. 888 981 429

OŚWIADCZENIE O BRAKU ŚRODKÓW NA OPŁACENIE ODPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NALEŻY TELEFONICZNIE ZŁOŻYĆ PRAWNIKOWI LUB DORADCY DYŻURUJĄCEMU POD NUMEREM TELEFONU PODAJĄC SWÓJ NUMER PESEL ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA.

W CELU UZYSKANIA PORADY W FORMIE PISEMNE NALEŻY SKIEROWAĆ ZAPYTANIE DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES:

poradnictwo@npp.piaseczno.pl

biuro@fundacjaepb.pl

NA WSTĘPIE ZAPYTANIA MAILOWEGO NALEŻY WPISAĆ WYPEŁNIONĄ TREŚĆ NASTĘPUJĄCEGO OŚWIADCZENIA ;

Ja niżej podpisany(-na), (imię nazwisko)………………………………………..

(adres) ……………………………………………………………………………

PESEL/NUMER DOWODU OSOBISTEGO……………………………………

oświadczam ,że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Data, imię i nazwisko ……………………………

 

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Piasecznie: zobacz TUTAJ.

POWRÓT