honorowi obywatele gminy lesznowola


NADANIE HONOROWEGO OBYWATELSTWA GMINY LESZNOWOLA

12 XI 1998 r.

Pani Katarzyna Janeczek 

30 XII 1998 r.

Pan Władysław Sołdatowski 

23 VI 1999 r.

Pan Jan Bobrowski (pośmiertnie)

5 IV 2001 r.

Pan Adam Ślendakowski (pośmiertnie)

Pan Adolf Cieślak (pośmiertnie)

11 IX 2001 r.

Pan Jan Zajfert (pośmiertnie)

5 XII 2001 r.

Pan Antoni Lewandowski (pośmiertnie)

Pan Kazimierz Kostana – (pośmiertnie)

27 III 2002 r.

Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik

29 IX 2004 r.

Pan Kazimierz Lebiedziński (pośmiertnie)

29 III 2006 r.

Pani Cecylia Piasecka

25 X 2006 r.

Pan dr Bogdan Lewicki (lekarz, pośmiertnie) 

25 IV 2007 r.

Pani Anna Mirynowicz

29 VI 2007 r.

Pan Zygmunt Grączewski 

28 VIII 2007

Pan Tadeusz Kierzkowski 

Pani Alicja Maria Majerska

Pan Wacław Majerski (pośmiertnie)

29 XI 2007

Pan Ignacy Wall

26 III 2009

Pani Anna Maria Kwiatkowska

Pan Jerzy Kwiatkowski

17 XII 2009

Pan Marian Małecki 

18 X 2018

Pan Marian Ryszard Dusza 

ryszard dusza

– Wprawdzie jestem miłośnikiem muzyki klasycznej, ale znam tekst piosenki Niepokonani śpiewanej przez zespół Perfect: „Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść”. To bardzo mądre słowa, tylko jaką można mieć pewność, że moment, który wybieramy na podjęcie takiej decyzji, jest właściwy. Czym się kierować? Intuicją, oceną sytuacji czy zdrowym rozsądkiem, który mówi „zrobiłem, ile mogłem”? Ja kierowałem się tym ostatnim – powiedział Ryszard Dusza, od roku Honorowy Obywatel Gminy Lesznowola.

marian ryszard dusza

Podjęcie uchwały ma związek z tym, że Marian Dusza, piastujący funkcję radnego od 20 lat (15 lat był wiceprzewodniczącym rady) rozstaje się z lesznowolskim samorządem.
– Swoją służbę publiczną zawsze traktował pan jako służbę dla ludzi, którym jest pan niezwykle oddany – podkreślała wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. W uzasadnieniu uchwały napisano, że Marian Dusza zawsze troszczył się o zrównoważony rozwój gminy, potrafił słuchać mieszkańców i rozwiązywać ich problemy. Ponadto jest osobą niezwykle szlachetną, prawą, obiektywną i sprawiedliwą, zawsze dotrzymującą złożonych deklaracji i zobowiązań.
– Marian Ryszard Dusza zostawia samorządowi gminy ogromne dziedzictwo, z którego należy czerpać i które należy rozwijać – podkreśliła wójt Lesznowoli.
Wyróżniony otrzymał pamiątkowe odznaczenie honorowego obywatela oraz kwiaty.

por. Janusz Kazimierczak

Żołnierz Armii Krajowej, ur. w Warszawie 3 maja 1928 roku.

Pseudonim: „Janusz”

Stopień: starszy strzelec

Formacja: Obwód VII „Obroża”, Rejon VI „Helenów”

Dzielnica: Sękocin, Walendów, Raszyn

POWRÓT