×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

          Gmina Lesznowola, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października br. weszła w życie Ustawa „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”, która obliguje samorządy już od dnia 1 grudnia br. do zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej o 10%.

W związku z powyższym, Gmina podjęła decyzje mające na celu maksymalną racjonalizację kosztów utrzymania infrastruktury, zarówno społecznej jak i technicznej. W pierwszej kolejności działania oszczędnościowe zostały wdrożone w Urzędzie Gminy, a także w placówkach oświatowych, sportowych i jednostkach organizacyjnych Gminy Lesznowola.

Ponadto oświetlenie uliczne nie będzie funkcjonowało od godz. 23.00 do godz. 4.30. Dodatkowo wprowadzamy automatyczną regulację czasu pracy lamp na 45 minut przed wschodem słońca.

         Podjęte przez Gminę decyzje mają na celu zapewnienie ciągłości świadczenia usług publicznych. Mamy nadzieję, że działania Samorządu Gminy Lesznowola zostaną przyjęte przez naszych Mieszkańców ze zrozumieniem. 

Skip to content