Magdalenka

SOŁTYS: Teresa Piotrowska

tel. 605 898 605

MIEJSCOWOŚCI: Magdalenka.

OBSZAR: pow. 715,43 ha.

Magdalenka jest miejscowością położoną w kompleksie lasów sękocińskich, gdzie charakterystycznym – unikalny elementem ekosystemu jest rozciągająca się na przestrzeni kilku kilometrów wydma piaskowa. 

Miejscowość Magdalenka znana jest z tego, iż w pobliżu odbyły się w latach 1988 – 1989 rozmowy poprzedzające „okrągły stół” pomiędzy Lechem Wałęsą a Czesławem Kiszczakiem.

W SOŁECTWIE

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli z siedziba w Magdalence, ul. Lipowa 28, tel. 22 736 19 34, e-mail: biblioteka@bp-lesznowola.pl
  • Filia Gminnego Ośrodka Kultury – Centrum Integracji Społecznej (CIS), ul. Lipowa 28, tel. 509 310 659.
  • Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (ZOPO), ul. Lipowa 28, tel 22 757 96 19, 757 74 09, e-mail: zopo@zopo.pl, www.zopo.pl
  • Przychodnia NZOZ Salus, ul. Słoneczna 273.
  • W magdaleńskim lesie Miejsce Straceń – pomnik ku czci rozstrzelanych w 1942 roku więźniów Pawiaka i więźniarek Ravensburck (łącznie 224 osoby). Pomnik (w kształcie iglicy) zaprojektowany przez Zofię  Pociłowską (była więźniarka Ravensbruck) znajduje się na końcu ul. Jarzębinowej – przy drodze do Miejsca Straceń.
  • W Magdalence działa Stowarzyszenie Miłośników Osiedli Magdalenka i Sękocin (SMOMiS) – Członkowie Zarządu pełnią dyżury w Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Lipowej w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 17.00 – 18.30.
  • Plac zabaw i rekreacji wraz z siłownią zewnętrzną i sceną letnią przy ul. Brzozowej.
  • Boisko rekreacyjne do piłki nożnej przy ul. Topolowej (na granicy z Lesznowolą).

 

galeria

POWRÓT