Mysiadło

SOŁTYS: Pani Bożena Obłucka, tel. 601 206 973.

MIEJSCOWOŚCI: Mysiadło. 

OBSZAR: pow. 200,94 ha.

W SOŁECTWIE

 • Szkoła Podstawowa w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28, tel. 22 462 85 20,  www.mysp.edu.pl, e-mail: sekretariat@spwmy.edu.pl 

 • Gminne Przedszkole w Mysiadle, ul. Osiedlowa 4
  tel. 517 665 037; 517 665 840, www.przedszkolewmysiadle.pl
  e-mail: witamy@gpwm.edu.pl

 • Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, ul. Kwiatowa 28. Tel. 22 272 96 10, e-mail: kontakt@sportlesznowola.pl, www.sportlesznowola.pl  
 • Filia Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Topolowa 2 lok. 106
  (wejście od ul. Okrąg).
 • Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Topolowa 2.
 • Plac zabaw i rekreacji przy ul. Okrąg.
 • Plac zabaw, street workout i siłownia zewnętrzna przy ul. Polnej.
 • Staw rekreacyjno-wędkarski przy ul. Osiedlowej/ Łabędziej.
 • Boiska rekreacyjne do piłki nożnej – ul. Osiedlowa i ul. Polna.
 • Boisko rekreacyjne do piłki siatkowej i koszykowej przy ul. Okrąg.
 • Willa Ryszarda Eizelego – potomka kolonistów niemieckich, z lokalizowana przy ul. Osiedlowej.
 • W Sołectwie działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz Klub Seniora – kontakt z Panią Sołtys: tel. 601 206 973.

Lorem ipsum dolor sit amet...

galeria

POWRÓT