×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Uwaga – zawieszamy rezerwacje wizyt! Gminny punkt nadawania numerów PESEL funkcjonuje w oparciu o rezerwację wizyt. Ponieważ do 20 maja br. termin wizyty zarezerwowało ponad 1800 obywateli Ukrainy, z dniem 1 kwietnia 2022 r. do odwołania zawiesza się rezerwacje wizyt. 01.04.22 резервація візитів припиняється до подальшого повідомлення.

Na podstawie informacji zebranych przez Gminne Centrum Informacyjne wynika, że obecnie na terenie gminy Lesznowola przebywa 1610 uchodźców z Ukrainy (zgłoszonych przez mieszkańców Gminy). 280 dzieci zostało przyjętych do gminnych szkół podstawowych, 33 dzieci do gminnych przedszkoli.

Gminny punkt nadawania numeru PESEL funkcjonuje 6 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, oraz w soboty w godz. 8.00-14.00.

W wyznaczonej strefie funkcjonują 3 stanowiska obsługi klientów z Ukrainy, obsługiwane przez 6 urzędników. Do dyspozycji obywateli ukraińskich na miejscu są 3 tłumaczki.

Codziennie numer PESEL wydawany jest średnio75 osobom. Na dzień 31 marca br. liczba wydanych w Urzędzie Gminy Lesznowola numerów PESEL wynosi 1044. Ponad połowa osób wnioskujących o wydanie numeru PESEL skorzystała z udostępnionej przez Urząd bezpłatnej usługi fotograficznej.

Aktualnie gminny punkt nadawania numerów PESEL funkcjonuje w oparciu o rezerwację wizyt. Ponieważ do 20 maja br. termin wizyty zarezerwowało ponad 1800 obywateli Ukrainy, z dniem 1 kwietnia 2022 r. do odwołania zawiesza się rezerwacje wizyt.

Równolegle z gminnym punktem nadawania numerów PESEL działa punkt przyjmowania wniosków w zakresie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla uchodźców z Ukrainy (tzw. 300+) oraz świadczeń pieniężnych dla Polaków za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Do tej pory pracownicy GOPS przyjęli ponad 200 wniosków w zakresie świadczenia 300 + i ponad 60 wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Stanowisko wydawania numerów pesel w Urzędzie Gminy Lesznowola

PESEL для громадян України – інформація про діяльність Гміни Лешноволя

З оцінки Гмінного Пункту Інформації випливає, що на даний момент на території гміни Лешноволя перебуває 1610 біженців з України (про яких повідомили мешканці гміни). 280 дітей прийняли до гмінних шкіл, 33 дітей- до гмінних дитячих садків.

Гмінний пункт надання номера PESEL працює 6 днів на тиждень- від понеділку до п’ятниці з 8.00 до 18.00, у суботу – з 8.00 до 14.00.

У визначеній зоні працюють 3 столи обслуговування відвідувачів з України, при яких працюють 6 працівників. Допомогу громадянам України надають троє перекладачів.

Щодня номер PESEL отримують в середньому 75 осіб. Станом на 31.03.22 кількість номерів PESEL виданих в гміні Лешноволя складає 984. Більше 50% осіб, що подають заяви на отримання номеру PESEL скористалася з бесплатної послуги фотографії, яка надається адміністрацією.

На даний момент гмінний пункт надання номеру PESEL функціонує в режимі попередньої резервації візитів. Оскільки в терміні до 20.05.22 візити зарезервували понад 1800 громадян України, 01.04.22 резервація візитів припиняється до подальшого повідомлення.

Паралельно з гмінним пунктом надання номерів PESEL працює пункт прийняття заяв на отримання одноразових грошових виплат для біженців з України (так зване 300+), а також грошових виплат для поляків за надання житла і харчування громадянам України. На даний момент працівники ГЦПС (GOPS) прийняли більше 200заяв на виплату 300+ і більше 60 заяв на виплату за надання житла і харчування.

Skip to content