×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

W środę 18 maja br. odbyły się uroczyste obchody 20-lecia Szkoły Podstawowej w Łazach.

Szkoła w Łazach jest jedną z sześciu gminnych szkół podstawowych w Gminie Lesznowola. Kamień węgielny pod budynkiem obecnej szkoły został wmurowany 10 listopada 2000 roku (w wydarzeniu tym uczestniczyła Małżonka Prezydenta RP – Jolanta Kwaśniewska). Placówka rozpoczęła działalność w 2002 roku. Przez pierwszy rok funkcjonowała tylko Szkoła Podstawowa, a w 2003 roku powstał Zespół Szkół w Łazach, w którego skład weszło również Gimnazjum. W 2006 roku szkoła przyjęła imię Jana Pawła II. Zespół Szkół w Łazach funkcjonował do 31 sierpnia 2017 roku. Oprócz dużego budynku przy ul. Słojewskiego szkoła dysponuje budynkiem dla dzieci młodszych, który mieści się przy ul. Łączności. Obecnie w szkole uczy się 685 uczniów. Szkoła ma w swoim dorobku liczne osiągnięcia. Uhonorowaniem są dwa ogólnopolskie Certyfikaty „Edukacyjna Doskonałość 2021” oraz „Złota szkoła XXX lecia samorządu terytorialnego”.

W uroczystości 20-lecia wzięli udział m.in. J.E. Kardynał Kazimierz Nycz, przedstawiciele Samorządu Gminy Lesznowola – Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola, Bożenna Korlak – Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola, Marcin Kania – Zastępca Wójta Gminy Lesznowola, Mirosław Wilusz – Zastępca Wójta Gminy Lesznowola, Marta Sulimowicz – Skarbnik Gminy, Jan Wysokiński – Sekretarz Gminy, Radni Gminy Lesznowola Małgorzata Bobrowska, Łukasz Grochala, Krzysztof Klimaszewski i Jerzy Wiśniewski, Łukasz Szulik – Sołtys Sołectwa Łazy II, Jacek Bulak – Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Rafał Skorek – Dyrektor Centrum Sportu, Małgorzata Perzyna – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrokowie, Monika Rutkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysiadle oraz Pani Dorota Koprowska – Dyrektor Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach.

Uczniowie szkoły przygotowali program artystyczny – m.in. przedstawienie teatralne na podstawie książek „Mały Książe” Antoine de Saint-Exuperego oraz „Mała Księżniczka” S. Noeli Wojtatowicz. Dyrektor Szkoły Pani Anna Łupińska przedstawiła najważniejsze osiągnięcia uczniów i pedagogów szkoły ostatnich lat, podsumowując, że wszystko co najpiękniejsze jest ciągle przed szkołą.

Ostatnim punktem uroczystości było wystąpienie Pani Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola, która złożyła gratulacje p. Dyrektor oraz jej zespołowi za wszystkie aktywności i projekty realizowane w szkole oraz życzyła sukcesów i kolejnych pięknych Jubileuszy. Wyraziła również szacunek i podziękowania dla poprzednich dyrektorek, Pani Blandyny Galas i Pani Zofii Doktorskiej. Pani Wójt podkreśliła kolejny raz, że dla Samorządu Gminy EDUKACJA jest nieustanym priorytetem.

W ramach obchodów 20-lecia szkoły, które zakończą się 20 maja zaplanowano Mszę Świętą, Festiwal Nauki, koncerty, piknik oraz zawody sportowe.

20-lecie Szkoły Podstawowej w Łazach (1)
Pani Dyrektor wita wszystkich obecnych na 20-leciu Szkoły Podstawowej w Łazach

20-lecie Szkoły Podstawowej w Łazach (2)Wyprowadzenie pocztu sztandarowego

20-lecie Szkoły Podstawowej w Łazach (3)Wystąpienie chóru Szkoły Podstawowej w Łazach

20-lecie Szkoły Podstawowej w Łazach (4)Występ grupy z zajęć gry na akordeonie

20-lecie Szkoły Podstawowej w Łazach (5)Występ uczniów

20-lecie Szkoły Podstawowej w Łazach (6)Pani Wójt wręcza gratulacje, a Pani Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola Bożenna Korlak i Zastępca Wójta Mirosław Wilusz prezent dla szkoły.

 

Skip to content