×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

W ramach programu polityki zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola” mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji.

Bezpłatne dla mieszkańców Gminy Lesznowola zabiegi rehabilitacyjne będzie realizować SALUS Centrum Rehabilitacji i Aktywności Fizycznej ul. Górskiego 15, 05-552 Mroków.
Program jest finansowany przez Gminę Lesznowola i dofinansowany przez NFZ.

Zapewniamy:

– konsultację fizjoterapeuty celem dopasowania zabiegów do schorzenia

– 10 dniowy cykl zabiegów według indywidualnego planu rehabilitacji wraz z edukacją.

Program kierowany jest do osób, które spełnią następujące warunki:

  • są mieszkańcami Gminy Lesznowola w wieku 18 lat i więcej
  • posiadają Skierowanie do poradni fizjoterapii od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza POZ lub specjalisty realizującego usługi w ramach NFZ), zawierające rozpoznanie:

– choroby układu mięśniowo-szkieletowego (M00-M99)

– lub choroby układu nerwowego (G00-G99) a także wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego (Q65–Q79)

– lub urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00–T98),

  • nie korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanej przez NFZ, ZUS, KRUS lub PEFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem do Programu,
  • zadzwonią pod nr tel.: (22) 243 07 77 lub  +48 735 007 107 w celu rejestracji lub zgłoszą się osobiście do SALUS CRiAF w Mrokowie ul. Górskiego 15,
  • wyrażą zgodę na udział w Programie i złożą wszystkie wymagane oświadczenia.

WAŻNE:

– nie będą honorowane skierowania tzw. „prywatne”

– skierowanie jest ważne 30 dni

– liczba miejsc jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Program będzie realizowany do końca grudnia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie Programu.

Więcej informacji na temat udziału w Programie i rejestracji pod nr tel.: (22) 243 07 77 lub +48 735 007 107.

Plakat Bezpłatna Rehabilitacja dla mieszkańców Gminy Lesznowola. a obrazku Fizjoterapeuta ćwiczy z kobietą.
Skip to content