×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Przypominamy, że do końca czerwca br. właściciele i zarządcy nieruchomości – zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych – mają OBOWIĄZEK złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje o uruchomionym źródle ciepła w swoich budynkach/lokalach. Deklaracje można składać on-line bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ lub za pośrednictwem Urzędu Gminy.

Zachęcamy do składania deklaracji – do końca terminu zostało już niewiele czasu, tymczasem z terenu naszej Gminy do CEEB trafiło zaledwie 2770 deklaracji (dane z dnia 14 kwietnia br.).

W Urzędzie Gminy Lesznowola sprawami deklaracji zajmuje się Referat Urbanistyki i Planowanie Przestrzennego. 

Kontakt z Referatem:

  • tel. (22) 708 91 30; (22) 708 92 03 
  • e-mail: rup@lesznowola.pl 

Deklarację można złożyć osobiście lub listownie. W załącznikach na dole strony znajdują się formularze do pobrania:

  • deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych (A)
  • deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych (B)

a także instrukcja wypełniania deklaracji on-line oraz przykładowe deklaracje poprawnie wypełnione dla budynków zamieszkałych (formularz A) i niezamieszkałych (formularz B). 

CEL

Celem stworzenia CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza, poprzez likwidację ich głównej przyczyny, tj. emisji substancji powodujących smog. Dzięki szczegółowym danym o budynkach, CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Jak narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej będzie stanowił podstawę realizacji polityki niskoemisyjnej oraz bazę danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

SANKCJE

Składanie deklaracji jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości. Brak zgłoszenia (lub przekroczenie terminów) skutkuje karą grzywny.

Szczegóły na stronach: 

Pliki do pobrania:

Skip to content