×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Nowa Wola, Janczewice, Stara Iwiczna, Jazgarzewszczyzna i Mroków – to Sołectwa, które otrzymały dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 26 kwietnia br.

W jakiej kwocie i na co zostały przyznane dotacje:

  • 4 000,00 zł – Mroków – „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Mroków” – realizacja zadania Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
  • 7 500,00 zł Stara Iwiczna – „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Stara Iwiczna” – realizacja zadania Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
  • 10 000 zł – Jazgarzewszczyzna – „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jazgarzewszczyzna”

– realizacja zadania Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.

  • 10 000 zł – Nowa Wola, Janczewice – „Zakup wyposażenia dla OSP w Nowej Woli” – realizacja zadania Komendant Gminny OSP.

Aktualnie oczekujemy na powiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego o trybie podpisywania Umów. Po podpisaniu umów Gmina będzie mogła przystąpić do realizacji zadań.

Skip to content