garbatka

SOŁTYS:

MIEJSCOWOŚCI: Garbatka, Jastrzębiec.

OBSZAR:  177,68 ha.

W SOŁECTWIE

  • Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt na terenie dawnego zespołu parkowo-dworskiego w Jastrzębcu. Zachował się dwór murowany z XVIII w., zabudowania gospodarcze z początku XIX w., całość pod opieką konserwatora zabytków.
  • Gminne Przedszkole w Jastrzębcu: 05-552 Wólka Kosowska, ul. Łąkowa 13.
    Telefon: 22 756 15 82, e-mail: przedszkolejastrzebiec@gmail.com, www.pj13.eu
  • Siłownia zewnętrzna przy ul. Łąkowej w Garbatce.

 

Lorem ipsum dolor sit amet...

galeria

POWRÓT