×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą atrakcyjnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mysiadle, między dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy a miastem powiatowym Piaseczno, przy drodze krajowej nr 79 – ul. Puławskiej.

Nieruchomości położone są w obrębie geodezyjnym KPGO Mysiadło i są to działki o numerach ewidencyjnych: 246 (powierzchnia 4,9171 ha), 247 (powierzchnia 4,9173 ha), 248 (powierzchnia 4,0448 ha) i 1/273 (powierzchnia 9,273 ha).

Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na tym terenie zabudowę usługową, w tym m.in. usługi handlu o powierzchni sprzedaży poniżej i powyżej 2000 mkw., usługi sportowe, oświatowe, turystyczno-rekreacyjne, a także usługi z zakresu ochrony zdrowia, gastronomii, kina, biura, oceanaria, parki technologiczne, domy opieki społecznej i hotele. MPZP nie przewiduje zabudowy mieszkaniowej, składów i magazynów oraz usług związanych z obsługą komunikacji drogowej.

Obecnie działka nr 248 jest przeznaczona do oddania w 20-letnią dzierżawę, zaś działki nr 246,247 i 1/273 – na sprzedaż.

Więcej informacji:

Działka 246 – https://lesznowola.pl/ogloszenie-o-trzecim-przetargu-ustnym-nieograniczonym/

Działka 247 – https://lesznowola.pl/ogloszenie-o-trzecim-przetargu-ustnym-nieograniczonym/

Działka 248 – https://lesznowola.pl/ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-4/

Działka 1/273 – https://lesznowola.pl/ogloszenie-o-drugim-przetargu-ustnym-nieograniczonym-3/

mapa z zaznaczonym na żółto polem
Rzut z góry działki 1/273 w Mysiadle.
Na zdjęciu widać drzewa i krzaki z lotu ptaka.
Skip to content