×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Znamy już wykaz prac gospodarczych zaplanowanych przez Nadleśnictwo Chojnów do realizacji w 2023 roku. W lasach na terenie Gminy Lesznowola będą prowadzone prace w ramach cięć odnowieniowych oraz cięć pielęgnacyjnych. 

Jednocześnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Lesznowola wystosowanego przez Zastępcę Wójta Marcina Kanię i w przedstawionym planie uwzględnił podjęcie działań ograniczających intensywność planowanych cięć. (Pismo w tej sprawie w załączniku na dole strony). 

 

CIĘCIA ODNOWIENIOWE – celem prac jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów (podejmowane czynności: rębnie). 

Tabela prezentująca obszary leśne, gdzie będą wykonywane cięcia odnowieniowe. 

Tabelka

 

CIĘCIA PIELĘGNACYJNE – celem prac jest usunięcie z drzewostanu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostających – docelowych elementów drzewostanu (podejmowane czynności: czyszczenia i trzebież).

Tabela prezentująca wykaz obszarów leśnych, gdzie w 2023 roku zostaną wykonane cięcia pielęgnacyjne. 

Tabelka - cięcia pielęgnacyjne

 

WYJAŚNIENIA ZASTOSOWANYCH OZNACZEŃ 

  • TWP – trzebież wczesna pozytywna
  • TPP – trzebież późna pozytywna
  • TPN – trzebież późna negatywna
  • IB – rębnia zupełna pasowa
  • IID – rębnia częściowa gniazdowa
  • IIIA – rębnia gniazdowa zupełna
  • IIIAU – rębnia gniazdowa zupełna (cięcia uprzątające)
  • IIIB – rębnia gniazdowa częściowa
  • IIIBU – rębnia gniazdowa częściowa (cięcia uprzątające)

Mapa obszarów leśnych z zaznaczonymi obszarami prac gospodarczych w 2023 roku. Źródło: Bank Danych o Lasach/Nadleśnictwo Chojnów. 

Mapa gospodarcza lasów.

 

Więcej informacji na stronach Nadleśnictwa Chojnów:

 

Skip to content