×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

W poniedziałek 9 stycznia br. Pani Wójt Maria Jolanta Batycka – Wąsik i Zastępca Wójta Pan Mirosław Wilusz rozpoczęli przekazywanie sprzętu komputerowego uczniom z rodzin byłych pracowników PPGR w ramach realizowanego, na podstawie Umowy o powierzenie Grantu zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Nabór deklaracji udziału w projekcie, przeprowadzony został w październiku 2021 r. przez Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UG Lesznowola. Uprawnieni do udziału w naborze byli rodzice i opiekunowie prawni dzieci oraz uczniowie pełnoletni, będący Mieszkańcami Gminy Lesznowola, których krewni w linii prostej faktycznie pracowali w PPGR.

Zainteresowanie otrzymaniem sprzętu komputerowego dla dzieci, wnuków i prawnuków z rodzin byłych pracowników PGR w Gminie Lesznowola było bardzo duże. Uprawnieni Mieszkańcy złożyli łącznie 93 wnioski. 

W ramach projektu Granty PPGR sfinansowany został zakup sprzętu do zdalnej nauki:

– 13 szt. komputerów stacjonarnych,

– 74 szt. laptopów

– 6 szt. tabletów

na łączną kwotę ponad 220 tys. zł.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt jest kolejnym krokiem w walce z wykluczeniem cyfrowym wśród uczniów, realizowanym dzięki funduszom unijnym w Gminie Lesznowola.

Dotychczas takie wsparcie otrzymywały bezpośrednio szkoły z terenu naszej gminy w ramach grantów:

  • Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + (łącznie 81 szt. laptopów dla 5 szkół) sfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

oraz w ramach projektów:

  • „Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020 (łącznie 66 szt. laptopów i 54 szt. komputerów PC dla 6 szkół)
  • „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020 (łącznie 15 szt. laptopów i 8 szt. komputerów PC dla SP Lesznowola).

Komputery, laptopy i tablety zostają przekazane Wnioskodawcom na własność na podstawie umowy darowizny. Na Wnioskodawcy spoczywa odpowiedzialność za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem.

Sprzęt podlega 24 miesięcznej gwarancji i jest przeznaczony do realizacji zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych i niwelacji skutków pandemii COVID-19.

Rodzice i Opiekunowie zostali zapoznani z Procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, załączoną do umowy.

Życzymy dzieciom i młodzieży szkolnej oraz pełnoletnim uczniom owocnej nauki na otrzymanym sprzęcie i bezawaryjnego użytkowania.

Telewizor i komputery.
Skip to content