×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

W związku z publikacją prasową w Przeglądzie Piaseczyńskim pt. „PINB nakazał rozbiórkę feralnych dróg” oraz wpisami w mediach społecznościowych, uprzejmie informujemy, iż decyzje wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) w Piasecznie nakazujące rozbiórkę dróg ulic Gogolińskiej i Kormoranów w Zgorzale nie miały związku z kruszywem użytym do utwardzenia tych ulic. Należy podkreślić, że ww. drogi były utwardzane atestowanym materiałem, którego rodzaj nie był w ogóle kwestionowany przez PINB.

Gmina Lesznowola odwołała się od decyzji PINB-u nakazujących rozbiórkę dróg, polegającą na usunięciu wszystkich warstw kruszywa utwardzającego te drogi, aż do gruntu rodzimego. Celem złożonych odwołań nie jest przedłużanie postępowań administracyjnych, jak sugeruje Sołtys Sołectwa Zgorzała pan Konrad Tkaczyk (autor skargi do PINB). Usunięcie wszystkich warstw kruszywa do poziomu gruntu rodzimego drogi, jak nakazał PINB, spowodowałoby w szczególności:

  • zalewanie i utrzymywanie się wody oraz błota na drogach w dni deszczowe (drogi zostałyby obniżone o ok. 30 cm),
  • powstawanie głębokich kolein i nieprzejezdnych fragmentów dróg bez możliwości ich naprawy.

Wyżej wymienione utrudnienia dotknęłyby Mieszkańców, wykluczając nawet dotarcie na czas służb ratunkowych, strażackich czy też komunalnych.

Warto również zauważyć, że w sytuacjach krytycznych, Gmina nie miałaby legitymacji do wykonania prac polegających na wyrównaniu czy utwardzeniu dróg.

Gmina Lesznowola od lat utwardza drogi gminne w ramach bieżącego utrzymania dróg – podobnie jak wszystkie samorządy w całej Polsce, jako prace konserwacyjne zabezpieczające, które nie wymagały nigdy pozwoleń na budowę.

Z poważaniem,

(-) Mirosław Wilusz

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Skip to content